Το ΕΚ θέλει να κατοχυρωθεί το "δικαίωμα στην αποσύνδεση" από την εργασία 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Το Κοινοβούλιο θέλει να προστατεύσει το θεμελιώδες δικαίωμα των εργαζομένων να αποσυνδέονται από την εργασία τους και να μην είναι διαθέσιμοι πέραν του εργασιακού τους ωραρίου.

Τα ψηφιακά εργαλεία έχουν αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία για τους εργοδότες και τους εργαζομένους, αλλά έχουν οδηγήσει σε μια νοοτροπία "συνεχούς εφημερίας" (constantly on-call) ή διαρκούς σύνδεσης (ever-connected), με τους εργαζόμενους να είναι προσβάσιμοι ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένων των ωρών εκτός εργασίας. Η τεχνολογία κατέστησε δυνατή την τηλεργασία και ο COVID-19 και τα περιοριστικά μέτρα την κατέστησαν ευρέως διαδεδομένη.


Η τηλεργασία θολώνει τα όρια μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής

Παρόλο που η τηλεργασία έχει συμβάλει καθοριστικά στη διασφάλιση ορισμένων θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού, έχει επίσης κάνει δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ ιδιωτικού και εργασιακού χώρου, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να εργάζονται εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας τους, διαταράσσοντας την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Τα άτομα που εργάζονται από το σπίτι είναι δύο φορές πιο πιθανό να εργάζονται επιπλέον του απαιτούμενουν ανώτατου ωραρίου εργασίας που ορίζεται στην οδηγία για τον χρόνο εργασίας, σε σύγκριση με τα άτομα που δουλεύουν από το γραφείο.

Ανώτατος χρόνος εργασίας και ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης 
  • έως 48 ώρες εργασίας την εβδομάδα 
  • τουλάχιστον 11 συνεχόμενες ώρες καθημερινής ανάπαυσης 
  • ετήσια άδεια μετ 'αποδοχών διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων 

Η αδιάκοπη συνδεσιμότητα στην εργασία έχει επιπτώσεις στην υγεία

 

Η ανάπαυση είναι απαραίτητη για την ευημερία και η αδιάκοπη συνδεσιμότητα των εργαζομένων έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία. Η μακράς διάρκειας παραμονή μπροστά από την οθόνη και ο μεγάλος φόρτος εργασίας μειώνουν τη συγκέντρωση, προκαλούν γνωστική και συναισθηματική υπερφόρτωση και ενδέχεται να οδηγήσουν σε πονοκεφάλους, κόπωση των ματιών, αϋπνίες, κόπωση, άγχος ή εξάντληση. Επιπλέον, η στατική στάση σώματος και οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις μπορεί να προκαλέσουν μυϊκή καταπόνηση και μυοσκελετικές διαταραχές, ειδικά σε περιβάλλοντα εργασίας που δεν πληρούν τα εργονομικά πρότυπα.

Πάνω από 300 εκατ.  ; άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από κατάθλιψη και ψυχικές διαταραχές που σχετίζονται με την εργασία τους

Κοινοποίηση αυτού του αποσπάσματος: 

Το Κοινοβούλιο ζητάει τη θέσπιση νέου νόμου της ΕΕ


Το Κοινοβούλιο θέλει να κατοχυρωθεί το δικαίωμα στην αποσύνδεση στο δίκαιο της ΕΕ. Στις 21 Ιανουαρίου 2021, ζήτησε από την Επιτροπή να θεσπίσει ένα νέο νόμο ο οποίος θα δίνει το δικαίωμα στους εργαζομένους να αποσυνδέονται ψηφιακά από την εργασία τους μετά το τέλος του ωραρίου χωρίς επιπτώσεις και ο οποίος θα κατοχυρώνει στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την τηλεργασία.


Το Κοινοβούλιο τόνισε ότι η διακοπή του χρόνου μη εργασίας των εργαζομένων και η παράταση των ωρών εργασίας μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο μη αμειβόμενων υπερωριών, να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία, στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και στην ανάπαυσή τους από την εργασία και ζήτησε τα ακόλουθα μέτρα:

  • οι εργοδότες δεν πρέπει να απαιτούν από τους εργαζομένους να είναι διαθέσιμοι εκτός των ωρών εργασίας τους και οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους εκτός του συμφωνημένου ωραρίου εργασίας για εργασιακούς σκοπούς
  • Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι που επικαλούνται το δικαίωμά τους στην αποσύνδεση, προστατεύονται από αντίποινα και άλλες αρνητικές επιπτώσεις και ότι υπάρχουν μηχανισμοί για την αντιμετώπιση καταγγελιών ή παραβιάσεων του δικαιώματος στην αποσύνδεση
  • οι δραστηριότητες εξ αποστάσεως επαγγελματικής μάθησης και κατάρτισης πρέπει να υπολογίζονται ως εργασιακή δραστηριότητα και να μην πραγματοποιούνται με υπερωρίες ή σε ελεύθερες ημέρες χωρίς επαρκή αποζημίωση

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ ρυθμίζουν την τηλεργασία, αλλά μόνο τέσσερις (Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία) αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην αποσύνδεση. Η Γαλλία το αναγνώρισε πρώτη το 2016.

Μάθετε περισσότερα για το τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ βελτιώνει τα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων