"Στοπ" στην παράνομη (ζωντανή) μεταδόση αθλητικών γεγονότων 

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Οι ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων εκπέμπονται συχνά παράνομα στο διαδίκτυο ©Terovesalainen/AdobeStock  

Μάθετε πώς οι ευρωβουλευτές θέλουν να δώσουν τέλος στη διαδικτυακή πειρατεία ζωντανών μεταδόσεων αθλητικών εκδηλώσεων.

Ποιο είναι το πρόβλημα της παράνομης μετάδοσης αθλητικών γεγονότων;

Η ζωντανή μετάδοση αθλητικών εκδηλώσεων παίζει σημαντικό ρόλο για την οικονομία, αποτελώντας μεγάλη πηγή εσόδων για τους διοργανωτές των εκδηλώσεων. Ωστόσο, οι ζωντανές μεταδόσεις εκπέμπονται συχνά παράνομα από επαγγελματικούς ιστοτόπους των οποίων το επιχειρηματικό μοντέλο βασίζεται σε διαφημίσεις ή τέλη συνδρομής

80%  ; των εσόδων των κατόχων δικαιωμάτων προέρχεται από τα δικαιώματα αναμετάδοσης

Κοινοποίηση αυτού του αποσπάσματος: 

Η παράνομη αυτή δραστηριότητα παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και θέτει σε κίνδυνο τους διαδικτυακούς χρήστες, εκθέτοντάς τους σε κακόβουλα λογισμικά και στον κίνδυνο κλοπής των προσωπικών τους στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων των πιστωτικών τους καρτών.


Αθλητικές εκδηλώσεις και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας


Παρότι οι αθλητικές εκδηλώσεις αυτές καθ’ αυτές δεν θεωρούνται "έργα" που δικαιούνται προστασία βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, η βιντεοσκόπησή τους προστατεύεται. Ορισμένες χώρες έχουν θεσπίσει ειδικούς κανόνες σχετικά με τις ζωντανές μεταδόσεις που όμως δεν έχουν εναρμονιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, έχει εγκρίνει το κλείδωμα της πρόσβασης σε παράνομο αθλητικό περιεχομένο στο διαδίκτυο.


Αναγκαία η λήψη μέτρων έννομης προστασίας


Η οικονομική αξία των ζωντανών αναμεταδόσεων αθλητικών εκδηλώσεων έγκειται ακριβώς στο "ζωντανό" της αναμετάδοσης - η διάρκεια των εκδηλώσεων είναι μικρή και το περιθώριο δράσης κατά της πειρατείας που υπάρχει είναι σύντομο.


Το πρόβλημα με τα σημερινά μέτρα επιβολής είναι ότι είναι σχετικά χρονοβόρα και η αφαίρεση περιεχομένου ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό φτάνει στην πράξη πολύ αργά. Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, η καλύτερη λύση είναι ο άμεσος τερματισμός της παράβασης.

Ο εισηγητής Άνγκελ Ντζαμπάσκι (ΕΣΜ, Βουλγαρία) δήλωσε: "Η διαδικτυακή πειρατεία ζωντανών αθλητικών εκδηλώσεων αποτελεί μείζονα πρόκληση για τους διοργανωτές. Το πρόβλημα με τα υφιστάμενα μέτρα είναι ότι η επιβολή του νόμου γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση. Η έκθεση καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει και να προσαρμόσει την υφιστάμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας έκδοσης ασφαλιστικών μέτρων μέσω των οποίων θα ζητείται σε πραγματικό χρόνο η φραγή της πρόσβασης σε μη εγκεκριμένο διαδικτυακό περιεχόμενο ή η αφαίρεσή του."

Πώς θέλουν οι ευρωβουλευτές να καταπολεμήσουν την παράνομη μετάδοση αθλητικών γεγονότων;

Η έκθεση, που εγκρίθηκε από την ολομέλεια στις 19 Μαΐου, ζητά την προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση επιβολή των υφιστάμενων δικαιωμάτων για ζωντανές αθλητικές διοργανώσεις. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, ειδικά προσαρμοσμένα στις ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών εκδηλώσεων, επιτρέποντας την άμεση αφαίρεση ή το κλείδωμα της πρόσβασης στο παράνομο περιεχόμενο χωρίς να απαιτείται το κλείδωμα ολόκληρης της πλατφόρμας που περιέχει νόμιμα παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η αφαίρεση παράνομου περιεχομένου θα πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως μετά την παραλαβή της προειδοποίησης και το αργότερο 30 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα. Οι νέοι κανόνες πρέπει να στοχευουν τις επαγγελματικές παράνομες μεταδόσεις και όχι τους χρήστες που συχνά δεν συνειδητοποιούν καν ότι παρακολουθούν παράνομο περιεχόμενο.

Οι κανόνες δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε βιντεοσκοπήσεις εντός του σταδίου και στη ζωντανή αναμετάδοση στιγμιοτύπων από θεατές καθώς δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα.