Γιατί είναι σημαντική η κατοχύρωση του δικαιώματος στην επισκευή;  

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Μάθετε γιατί οι ευρωβουλευτές ζητούν την κατοχύρωση του "δικαιώματος στην επισκευή" και τι μέτρα προτείνουν.

Το Κοινοβούλιο έθεσε τις προτεραιότητές του σχετικά με τη θέσπιση δικαιώματος στην επισκευή στις 7 Απριλίου, ενόψει σχετικής πρότασης της Επιτροπής. Το δικαίωμα στην επισκευή θεωρείται βασικό βήμα για την επίτευξη κυκλικής οικονομίας έως το 2050 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία αποτελεί τον χάρτη πορεία της ΕΕ για τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.


Τέσσερα οφέλη του δικαιώματος στην επισκευή


  • Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, το 77% των καταναλωτών της ΕΕ θα προτιμούσαν να επισκευάσουν τα προϊόντα και τις συσκευές που έχουν στη διάθεσή τους αντί να αγοράσουν καινούργια. Καταλήγουν όμως να τα αντικαθιστούν ή να τα πετούν στα σκουπίδια επειδή το κόστος της επισκευής τους είναι πολύ μεγάλο ή επειδή δεν έχουν που να απευθυνθούν.

  • Άλλο ένα εμπόδιο στη βιώσιμη κατανάλωση είναι η προγραμματισμένη απαρχαίωση: ορισμένα προϊόντα έχουν εσκεμμένα περιορισμένη διάρκεια ζωής ενώ, σε μερικές περιπτώσεις, τα κατασκευαστικά τους μέρη είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο που δεν μπορούν να αφαιρεθούν ή να αντικατασταθούν.

  • Τα ηλεκτρονικά είδη αποτελούν σήμερα την ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή αποβλήτων στην ΕΕ. Το 2017 συλλέχθηκαν πάνω από 3,5 εκατομμύρια τόνοι ενώ ανακυκλώθηκε μόνο 40%.

Δείτε το γράφημά μας σχετικά με τα ηλεκτρονικά απόβλητα.


  • Οι επισκευές των ηλεκτρονικών συσκευών επωφελούν σημαντικά το περιβάλλον, διασφαλίζοντας τη μείωση της χρήσης των πόρων, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της ενεργειακής κατανάλωσης.

Τι πρέπει να συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα στην επισκευή;


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται για τη βελτίωση των δικαιωμάτων του καταναλωτή για πάνω από δεκαετία, κι έχει προτείνει ποικίλα μέτρα για να καταστήσει τις επισκευές προϊόντων αποτελεσματικές και προσιτές. Μεταξύ άλλων, τα μέτρα που θα ψηφιστούν κατά την ολομέλεια του Απριλίου έχουν τους εξής στόχους:

  • Να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να επισκευάζουν τα προϊόντας τους, παρέχοντάς τους για παράδειγμα οικονομικά κίνητρα
  • Να υποχρεώσουν τους κατασκευαστές να δίνουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την κατασκευή και συντήρηση των προϊόντων, και να εγγυώνται την αναβάθμιση λογισμικών για μια ελάχιστη χρονική περίοδο
  • Να διασφαλίσουν την παραγωγή συσκευών μεγαλύτερης διάρκειας που είναι πιο εύκολα στην επισκευή και συμπεριλαμβάνουν μέρη τα οποία μπορούν να αφαιρεθούν και αντικατασταθούν
  • Να παρέχουν στους καταναλωτές πιο έγκυρη ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα επισκευής των συσκευών τους
  • Να προσφέρουν μεγαλύτερες περιόδους εγγύησης

Μάθετε τι κάνει η ΕΕ για την οικοδόμηση μια κυκλικής οικονομίας: