Υποψήφιοι Επίτροποι 
Δημόσιες ακροάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Θέματα ΕΕ  Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   

Πριν οι ορισθέντες Επίτροποι μπορέσουν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους, πρέπει να περάσουν από ενδελεχή διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου προκειμένου να κριθεί η καταλληλότητά τους.

Άρθρα 

Περισσότερες πληροφορίες 

Βίντεο 

Άρθρα 

Αποσυρθείσες υποψηφιότητες 

 
Αρμόδια για την ακρόαση Συμμετέχει στην ακρόαση Διάσκεψη των Προέδρων Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών

Βίντεο 

Άρθρα