Το Νέο Κοινοβούλιο και η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Αίθουσα ολομέλειας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο  

Το 51% των Ευρωπαίων που συμμετείχε στις ευρωεκλογές του Μαΐου αποφάσισε για την Ευρώπη που θέλει αλλά και για τους ανθρώπους που θέλει ως επικεφαλής της.

Η κλιματική αλλαγή, η απασχόληση, η μετανάστευση και η οικονομία είναι μερικά από τα ζητήματα που βρίσκονται στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας. Το Κοινοβούλιο, το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο ευρωπαϊκό όργανο, έχει δεσμευτεί για λύσεις σε αυτά τα ζητήματα, όμως πρώτα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι βρίσκονται στις κατάλληλες θέσεις.


Τις επόμενες εβδομάδες οι ευρωβουλευτές αναμένεται να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι πρόεδροι του Κοινοβουλίου και την Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Οι νεοεκλεγέντες ευρωβουλευτές θα συνεδριάσουν στην εναρκτήριο σύνοδο της ολομέλειας του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο από τις 2 έως τις 4 Ιουλίου για να εκλέξουν τον Πρόεδρο, τους 14 Αντιπροέδρους και τους πέντε Κοσμήτορες.


Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για αυτές τις εκλογές, τις διαδικασίες κλπ. μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τις επόμενες εβδομάδες, οι επιτροπές θα συνεδριάσουν για πρώτη φορά προκειμένου να εκλέξουν τους αντίστοιχους προέδρους και αντιπροέδρους τους.


Η πρώτη ευκαιρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκλέξει τον ή την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η δεύτερη ολομέλεια του Ιουλίου (15-18 Ιουλίου). Αν γίνει αυτό, τότε ο πρόεδρος της Επιτροπής έχει το καλοκαίρι για να σχηματίσει την ομάδα των επιτρόπων του, σύμφωνα με τις υποψηφιότητες που έχει θέσει κάθε κράτος μέλος.


Οι επίτροποι παρίστανται ενώπιον των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών ανάλογα με τον τομέα ευθύνης τους (οι ακροάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο) και μόνο αφού εγκριθούν όλοι, έχουμε την πλήρη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ψηφοφορία στην ολομέλεια του ΕΚ  

Το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

Το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεδριάζει για πρώτη φορά στις 2-4 Ιουλίου, στο Στρασβούργο  

Η πρώτη ενέργεια των νεοεκλεγέντων ευρωβουλευτών είναι να εκλέξουν τον πρόεδρο, τους 14 αντιπροέδρους και τους πέντε κοσμήτορες για τα επόμενα δυόμισι χρόνια.


Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει επίσης για την αριθμητική σύνθεση των μόνιμων επιτροπών και υποεπιτροπών του Κοινοβουλίου, σηματοδοτώντας το ξεκίνημα της νέας νομοθετικής περιόδου. Τις επόμενες εβδομάδες, οι επιτροπές θα συνεδριάσουν για πρώτη φορά προκειμένου να εκλέξουν τους αντίστοιχους προέδρους και αντιπροέδρους τους.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

Η εκλογή του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

Η δεύτερη ολομέλεια του Ιουλίου αποτελεί την πρώτη ευκαιρία του ΕΚ να εκλέξει πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

Η πρώτη ευκαιρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκλέξει τον ή την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η δεύτερη ολομέλεια του Ιουλίου (15-18 Ιουλίου). Για αυτό χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

Οι ακροάσεις των επιτρόπων  

Οι δημόσιες ακροάσεις των υποψήφιων επιτρόπων ξεκίνησαν το Σεπτέμβρη και ολοκληρώθηκαν στα μέσα Νοεμβρίου 

Το Συμβούλιο, σε συμφωνία με το νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής, υιοθετεί λίστα υποψηφίων επιτρόπων, έναν για κάθε κράτος μέλος. Αυτοί οι ορισθέντες επίτροποι παρίστανται ενώπιον των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών ανάλογα με τον τομέα ευθύνης τους (οι ακροάσεις ολοκληρώθηκαν το Νοέμβριο).

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ

Σημαίες της ΕΕ έξω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

Η εκλογή της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

Αφού ο πρόεδρος και οι επίτροποι εγκριθούν από το Κοινοβούλιο, διορίζονται επίσημα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί με ειδική πλειοψηφία. 

Η σύνθεση της Επιτροπής στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, επικυρώνεται σε μία και μόνη ψηφοφορία έγκρισης από το Κοινοβούλιο.