Η ηγεσία του ΕΚ για την περίοδο 2019-2024 
Η ηγεσία του ΕΚ για την περίοδο 2019-2024 

Θέματα ΕΕ 
 

Ο πρόεδρος, οι αντιπρόεδροι και οι κοσμήτορες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρα 

       

Μετά την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την ΕΕ, το Κοινοβούλιο αποτελείται από 705 μέλη. Διαβάστε το άρθρο μας για να μάθετε σε ποιες πολιτικές ομάδες ανήκουν οι ευρωβουλευτές σας.

Βίντεο