Εκλογή προέδρου Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
Ο ρόλος του ΕΚ στην εκλογή του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

Θέματα ΕΕ  Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   

Ο καθοριστικός ρόλος του ΕΚ στην ανάδειξη του/της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άρθρα 

Άρθρα 

       

Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης υπάρχουν για να υπηρετούν τα κράτη και τους λαούς της, ποιος είναι όμως ο ρόλος τους; Στο γράφημά μας ένας σύντομος οδηγός των θεσμικών οργάνων.