Αίθουσα τύπου 

Φίλτρο 

Σύνοδος Ολομέλειας 
BUDG 
 

Το ταμείο ανάκαμψης αποτελεί «ιστορική κίνηση», αλλά οι μακροπρόθεσμες προτεραιότητες της ΕΕ όπως η Πράσινη Συμφωνία και το πρόγραμμα «Digital Agenda for Europe» κινδυνεύουν.

Σύνοδος Ολομέλειας 
BUDG 
 

Η έκτακτη σύνοδος της ολομέλειας του ΕΚ ασχολήθηκε με τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (17-21 Ιουλίου) για τη χρηματοδότηση της ΕΕ και το σχέδιο ανάκαμψης από την πανδημία.

Σύνοδος Ολομέλειας 
 

Το ΕΚ θα συζητήσει τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής (17-21 Ιουλίου) με τους προέδρους του Συμβουλίου και της Επιτροπής Michel και Von der Leyen την Πέμπτη στις 9:30 π.μ. (ώρα Βρυξελλών).

Σύνοδος Ολομέλειας 
ECON 
 

Διασυνδεδεμένα μητρώα πραγματικών δικαιούχων, αποτρεπτική χρήση «μαύρων» λιστών και αποτελεσματικές κυρώσεις μεταξύ των εργαλείων που προκρίνουν οι ευρωβουλευτές.

       
 

Διαπιστεύσεις των μέσων ενημέρωσης 

Οι δημοσιογράφοι, οι φωτογράφοι και τα ραδιοτηλεοπτικά συνεργεία πρέπει να υποβάλουν αίτηση για διαπίστευση γραπτού Τύπου και/ή ειδική διαπίστευση "οπτικοακουστικών μέσων" προκειμένου να εισέρχονται και εργάζονται στους χώρους του Κοινοβουλίου.

Συχνές ερωτήσεις 

Με ποιον τρόπο εργάζονται οι βουλευτές του ΕΚ, τι μισθό λαμβάνουν και ποιες είναι οι δαπάνες τους; Για να βρείτε απαντήσεις σε αυτές και άλλες συχνές ερωτήσεις σχετικά με το έργο και τις δαπάνες λειτουργίας του Κοινοβουλίου, διαβάστε την ενότητα με "Συχνές Ερωτήσεις".

Επικοινωνία 

Η Υπηρεσία Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαθέτει μια ομάδα υπεύθυνων Τύπου που βοηθά τους δημοσιογράφους και τους παρέχει πληροφορίες για το έργο των επιτροπών και της ολομέλειας και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτές.