Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα χουλιγκανισμού και στημένων παιχνιδιών 

Δελτία Τύπου 
Σύνοδος Ολομέλειας 
 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Η καταπολέμηση του ντόπινγκ, της βίας στα γήπεδα, των στημένων παιχνιδιών και η υπαγωγή των αθλητικών μάνατζερ σε ρυθμιστικές διατάξεις απαιτεί μια πιο συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφέρει το ψήφισμα που υιοθέτησε το ΕΚ σήμερα, Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου.

"Η Συνθήκη της Λισαβόνας επέφερε μία σημαντικότατη αλλαγή στον τομέα του αθλητισμού, δημιουργώντας για πρώτη φορά μια νομική βάση για τον τομέα αυτό, το Άρθρο 165", δήλωσε ο εισηγητής του ΕΚ Santiago Fisas Ayxela (ΕΛΚ, Ισπανία).


Μαύρη λίστα για τους χούλιγκαν


Το ΕΚ καλεί τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με τις αντίστοιχες ομοσπονδίες, να απαγορεύσουν την πρόσβαση στα γήπεδα σε οπαδούς που επιδεικνύουν βίαιη και ρατσιστική συμπεριφορά, να σχεδιάσουν μια συντονισμένη προσέγγιση στο ζήτημα της διαμόρφωσης και επιβολής κυρώσεων εναντίον των οπαδών αυτών και να θεσπίσουν ευρωπαϊκό μητρώο οπαδών ώστε να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να ενισχύσουν την μεταξύ τους συνεργασία μέσω ενός βελτιωμένου συστήματος προειδοποίησης για αγώνες υψηλού κινδύνου που διεξάγονται στα κράτη μέλη.


Ντόπινγκ, παράνομα στοιχήματα και στημένοι αγώνες


Για την καλύτερη προστασία των νέων, οι ευρωβουλευτές προτείνουν να συμπεριληφθεί η πώληση των ουσιών ντόπινγκ στην κατηγορία διακίνησης ναρκωτικών. Για την καταπολέμηση των στημένων παιχνιδιών, του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και των παράνομων στοιχημάτων οι ευρωβουλευτές προτείνουν την ποινικοποίηση κάθε παράνομης δραστηριότητας και τη δημιουργία ενός συστήματος χορήγησης αδειών για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης στοιχημάτων.


Αθλητικοί μάνατζερ


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει τη δημιουργία ενός μη κρατικού ευρωπαϊκού μητρώου για όλους τους επαγγελματίες μάνατζερ στο οποίο θα καταχωρούνται τα ονόματα των παικτών για τους οποίους έχουν εργαστεί. Θεωρεί επίσης ότι η εκπροσώπηση παικτών (μάνατζερ) πρέπει να αποτελέσει νομοθετικά κατοχυρωμένη επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία να υπόκειται στην υποχρέωση απόκτησης κατάλληλου επίσημου τίτλου, και ότι οι μάνατζερ πρέπει να έχουν τη φορολογική τους έδρα στο έδαφος της Ένωσης, για λόγους διαφάνειας.


Οι ευρωβουλευτές προτείνουν επίσης τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος αδειοδότησης και καταχώρησης που θα συνοδεύεται από έναν κώδικα δεοντολογίας, ενώ θεωρούν ότι η αμοιβή των μάνατζερ για μεταγραφές θα πρέπει να καταβάλλεται σε έναν αριθμό δόσεων καθ' όλη τη διάρκεια του συμβολαίου που υπογράφει ο παίκτης κατά τη μεταγραφή του, ώστε η πλήρης πληρωμή της αμοιβής να εξαρτάται από την πλήρη ή μη εκπλήρωση των όρων του συμβολαίου.


Διευκόλυνση της "διπλής καριέρας" των αθλητών


Το ψήφισμα τονίζει την κρίσιμη σημασία μιας διττής αθλητικής και επαγγελματικής κατάρτισης των νεαρών αθλητών και καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη, να διασφαλίσουν ότι οι νεαροί αθλητές θα μπορούν, παράλληλα με την αθλητική τους κατάρτιση, να ολοκληρώνουν και μία κανονική σχολική εκπαίδευση και/ή επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και να συστήσουν ειδικά σχεδιασμένες σταδιοδρομίες για τους αθλητές υψηλού επιπέδου που επιλέγουν να ακολουθήσουν σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναπτύσσοντας εκπαιδευτικά προγράμματα διαρθρωμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται ο συνδυασμός μάθησης και προπόνησης για επαγγελματίες αθλητές.


Διαδικασία: Μη νομοθετικό ψήφισμα