Παράνομοι μετανάστες: η κοινοβουλευτική επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών υποστηρίζει τη συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας 

Δελτία Τύπου 
 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Οι μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στην Τουρκία μέσω της ΕΕ ή στην ΕΕ μέσω της Τουρκίας θα πρέπει να επιστρέφουν στη χώρα προέλευσής τους στο πλαίσιο συμφωνίας «επανεισδοχής» που υπέγραψαν η ΕΕ και η Τουρκία στις 16 Δεκεμβρίου και ενέκρινε η κοινοβουλευτική επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, σήμερα (Τετάρτη). Ο κανόνας αυτός καλύπτει τους υπηκόους της ΕΕ και της Τουρκίας, αλλά και τους υπηκόους τρίτων χωρών που εισέρχονται παράνομα στην ΕΕ μέσω της Τουρκίας ή στην Τουρκία μέσω της ΕΕ.

«Η συμφωνία επανεισδοχής θα ωφελήσει τόσο την Τουρκία όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα είναι στο χέρι της Τουρκίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προκειμένου να εφαρμοσθεί η συμφωνία στο ακέραιο», δήλωσε η εισηγήτρια Renate Sommer (ΕΛΚ, Γερμανία).


Η συμφωνία, η οποία εγκρίθηκε από τα μέλη της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών με 34 ψήφους υπέρ, 7 κατά και μία αποχή, περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες επιστροφής «παράτυπων» μεταναστών που εισέρχονται ή διαμένουν παράνομα στην Τουρκία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποχρεώνει τις δύο πλευρές να δέχονται πίσω τους υπηκόους τους, τους υπηκόους τρίτων χωρών χωρίς έγγραφα παραμονής και τους απάτριδες που εισήλθαν στην ΕΕ μέσω της Τουρκίας ή στην Τουρκία μέσω της ΕΕ.


Η κα Sommer πρόσθεσε ότι η συμφωνία επανεισδοχής «θα συμβάλει σημαντικά στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης στην ΕΕ μέσω της Τουρκίας, θα βοηθήσει στην πάταξη του διασυνοριακού εγκλήματος, και ιδίως της εμπορίας ανθρώπων, και θα ανακουφίσει την πίεση που δέχεται η Ελλάδα και, ως εκ τούτου, η ΕΕ στο σύνολό της».


Χρηματοδότηση της ΕΕ για την επιτήρηση των συνόρων


Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Τουρκία θα λάβει οικονομική και τεχνική βοήθεια από την ΕΕ για τη δημιουργία αστυνομικής υπηρεσίας στα σύνορα και την εγκατάσταση εξοπλισμού επιτήρησης των συνόρων. Θα μπορέσει έτσι η Τουρκία να κάνει πιο ασφαλή τα σύνορά της με τις γειτονικές χώρες, όπως η Συρία, το Ιράν και το Ιράκ.


Επόμενα βήματα


Πριν τεθεί σε ισχύ, η συμφωνία επανεισδοχής θα πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο στο σύνολό του στη διάρκεια προσεχούς συνόδου ολομέλειας και, στη συνέχεια, να επικυρωθεί επισήμως από την ΕΕ και την Τουρκία.


Οι διατάξεις σχετικά με τους υπηκόους της ΕΕ και της Τουρκίας θα τεθούν σε ισχύ δύο μήνες μετά από την ολοκλήρωση της επικύρωσης, αλλά οι διατάξεις που διέπουν τους υπηκόους τρίτων χωρών με τις οποίες η Τουρκία δεν έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες θα τεθούν σε ισχύ τρία χρόνια αργότερα.


Την ημέρα που υπεγράφη η συμφωνία επανεισδοχής (16 Δεκεμβρίου), η ΕΕ και η Τουρκία ξεκίνησαν επίσης διάλογο, με στόχο να είναι απαλλαγμένοι οι τούρκοι πολίτες από την υποχρέωση απόκτησης θεώρησης, όταν ταξιδεύουν στη ζώνη Σένγκεν για διαμονή σύντομης διάρκειας.


Υπό την προεδρία του: Juan Fernando López Aguilar (Σοσιαλιστές, Ισπανία)


Διαδικασία: έγκριση