Υπερψηφίστηκε η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

Δελτία Τύπου 
Σύνοδος Ολομέλειας 
 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Το ΕΚ υπερψήφισε την Πέμπτη τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών από τους «ξένους μαχητές» που ταξιδεύουν από και προς εμπόλεμες ζώνες με τρομοκρατικούς σκοπούς και τους «μοναχικούς λύκους» που σχεδιάζουν μόνοι τους τις επιθέσεις.

Η νέα οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, που ενέκρινε το ΕΚ με 498 ψήφους υπέρ, 114 κατά και 29 αποχές, θα επικαιροποιήσει τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανόνες-πλαίσιο για τα εγκλήματα τρομοκρατίας και θα διευρύνει το πεδίο εφαρμογής τους ώστε να συμπεριλάβει τις νέες, αναδυόμενες απειλές.


Το κείμενο της οδηγίας είχε ήδη συμφωνηθεί ανεπισήμως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το Νοέμβριο του 2016.


Η διευρυμένη λίστα με τις προπαρασκευαστικές πράξεις που θα ποινικοποιηθούν περιλαμβάνει τα εξής:


  • ταξίδια στο εξωτερικό για συμμετοχή σε τρομοκρατική ομάδα και κατόπιν επιστροφή στην ΕΕ με σκοπό τη διάπραξη τρομοκρατικής επίθεσης
  • στρατολόγηση τρομοκρατών
  • λήψη εκπαίδευσης ή παροχή εκπαίδευσης σχετιζόμενης με την εκτέλεση τρομοκρατικών πράξεων
  • συνδρομή, συνεργία ή απόπειρα πραγματοποίησης μιας τρομοκρατικής επίθεσης
  • δημόσια υποκίνηση ή εξύμνηση τρομοκρατικών πράξεων
  • χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και των τρομοκρατικών ομάδωνΠαροχή βοήθειας στα θύματα της τρομοκρατίας


Η νέα οδηγία περιλαμβάνει διατάξεις για τη διασφάλιση της παροχής άμεσης βοήθειας προς τα θύματα και τους συγγενείς των θυμάτων μετά από μία επίθεση. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να  εξασφαλίσουν την ύπαρξη υπηρεσιών που θα βοηθούν τις οικογένειες των θυμάτων να μάθουν σε ποιο νοσοκομείο βρίσκεται ο συγγενής τους, και θα βοηθούν τα θύματα να επιστρέψουν στις χώρες διαμονής τους. Η βοήθεια θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την παροχή ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης καθώς και νομικών συμβουλών.


Επόμενα βήματα


Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεση τους 18 μήνες, μετά τη δημοσίευση της οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, για να μεταφέρουν τις διατάξεις της στο εθνικό τους δίκαιο. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν θα δεσμεύονται από τη νέα οδηγία, αλλά μπορούν να ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση που προτίθενται να την εφαρμόσουν. Η Δανία εξαιρείται από την εφαρμογή της οδηγίας.


Το ΕΚ ενέκρινε την Πέμπτη και τον νέο κανονισμό για την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.


Ιστορικό

 

Η νέα οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα αντικαταστήσει την απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου του 2002 , προκειμένου να συμβαδίσει η ΕΕ με τις νέες εξελίξεις και τις αναδυόμενες απειλές όπως οι «ξένοι μαχητές» και οι «μοναχικοί λύκοι», καθώς και να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις διεθνείς υποχρεώσεις και πρότυπα, όπως το ψήφισμα 2178 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το πρόσθετο πρωτόκολλο της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας.

Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία

5.000  ; 5.000 Ευρωπαίοι εκτιμάται ότι έχουν ταξιδέψει στις περιοχές συγκρούσεων στη Συρία και το Ιράκ (στοιχεία της Europol, 2016)

Κοινοποίηση αυτού του αποσπάσματος: 
Στοιχεία 
  • Μία πρόσφατη έκθεση της Europol υποστηρίζει ότι εάν νικηθεί ή αποδυναμωθεί σημαντικά ο ISIS στη Συρία και το Ιράκ, ο αριθμός των ξένων μαχητών που θα επιστρέψουν στην ΕΕ θα αυξηθεί