Ποιος προεδρεύει στις κοινοβουλευτικές επιτροπές; 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Κατά την εναρκτήρια συνεδρίασή τους, οι επιτροπές εκλέγουν τους προέδρους του και μέχρι τέσσερις αντιπροέδρους μεταξύ των τακτικών μελών τους, οι οποίοι αποτελούν το προεδρείο της επιτροπής, με εντολή που διαρκεί δυόμιση χρόνια. Η πολιτική σύσταση των επιτροπών αντικατοπτρίζει αυτή του συνόλου του Κοινοβουλίου.

.