Οι νέοι Αντιπρόεδροι του Κοινοβουλίου 

Δελτία Τύπου 
Σύνοδος Ολομέλειας 
 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Ευρωβουλευτής ψηφίζει για την εκλογή Αντιπροέδρων του ΕΚ  

Την Τετάρτη το Κοινοβούλιο εξέλεξε τους 14 Αντιπροέδρους του για τα επόμενα δυόμιση χρόνια, σε ψηφοφορία τριών γύρων.

Έντεκα Αντιπρόεδροι εξελέγησαν στον πρώτο γύρο, δύο στο δεύτερο και ο τελευταίος με απλή πλειοψηφία στον τρίτο.

Ο κατωτέρω πίνακας αναγράφει τους νέους Αντιπροέδρους, οι οποίοι προέρχονται από έξι πολιτικές ομάδες και δέκα κράτη μέλη, βάσει της τάξης της εκλογής τους:


1.

Mairead McGUINNESS (EPP, IE)

618 ψήφοι, γύρος 1

2.

Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT)

556 ψήφοι, γύρος 1

3.

Rainer WIELAND (EPP, DE)

516 ψήφοι, γύρος 1

4.

Katarina BARLEY (S&D, DE)

516 ψήφοι, γύρος 1

5.

Othmar KARAS (EPP, AT)

477 ψήφοι, γύρος 1

6.

Ewa Bożena KOPACZ (EPP, PL)

461 ψήφοι, γύρος 1

7.

Klara DOBREV (S&D, HU)

402 ψήφοι, γύρος 1

8.

Dita CHARANZOVÁ (Renew Europe, CZ)

395 ψήφοι, γύρος 1

9.

Nicola BEER (Renew Europe, DE)

363 ψήφοι, γύρος 1

10.

Lívia JÁRÓKA (EPP, HU)

349 ψήφοι, γύρος 1

11.

Heidi HAUTALA (Greens/EFA, FI)

336 ψήφοι, γύρος 1

12.

Marcel KOLAJA (Greens/EFA, CZ)

426 ψήφοι, γύρος 2

13.

Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, EL)

401 ψήφοι, γύρος 2

14.

Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT)

248 ψήφοι, γύρος 3


Αποτελέσματα πρώτου γύρου


Ψήφισαν:

702

Λευκές και άκυρες ψήφοι:

41

Έγκυρες ψήφοι:

661

Απόλυτη πλειοψηφία επί των εγκύρων:

331


Οι νεοεκλεγέντες Αντιπρόεδροι (με απόλυτη πλειοψηφία) αναγράφονται στον πίνακα βάσει της τάξης της εκλογής τους:


1.

Mairead McGUINNESS (EPP, IE)

618 ψήφοι

2.

Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT)

556 ψήφοι

3.

Rainer WIELAND (EPP, DE)

516 ψήφοι

4.

Katarina BARLEY (S&D, DE)

516 ψήφοι

5.

Othmar KARAS (EPP, AT)

477 ψήφοι

6.

Ewa Bożena KOPACZ (EPP, PL)

461 ψήφοι

7.

Klara DOBREV (S&D, HU)

402 ψήφοι

8.

Dita CHARANZOVÁ (Renew Europe, CZ)

395 ψήφοι

9.

Nicola BEER (Renew Europe, DE)

363 ψήφοι

10.

Lívia JÁRÓKA (EPP, HU)

349 ψήφοι

11.

Heidi HAUTALA (Greens/EFA, FI)

336 ψήφοι

Οι ψήφοι για τους εναπομείναντες υποψηφίους μοιράστηκαν ως εξής:


Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, EL)

303 ψήφοι

Marcel KOLAJA (Greens/EFA, CZ)

237 ψήφοι

Zdzisław KRASNODĘBSKI (ECR, PL)

169 ψήφοι

Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT)

143 ψήφοι

Laura HUHTASAARI (I&D, FI)

135 ψήφοι

Mara BIZZOTTO (I&D, IT)

130 ψήφοι


Αποτελέσματα δεύτερου γύρου

Η πολιτική ομάδα I&D απέσυρε την υποψηφιότητα της Laura HUHTASAARI (I&D, Φινλανδία) πριν το δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας.


Ψήφισαν:

679

Λευκές και άκυρες ψήφοι:

16

Έγκυρες ψήφοι:

663

Απόλυτη πλειοψηφία επί των εγκύρων:

332

Οι νεοεκλεγέντες Αντιπρόεδροι (με απόλυτη πλειοψηφία) αναγράφονται στον πίνακα βάσει της τάξης της εκλογής τους:


12.

Marcel KOLAJA (Greens/EFA, CZ)

426 ψήφοι, γύρος 2

13.

Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, EL)

401 ψήφοι, γύρος 2


Οι ψήφοι για τους εναπομείναντες υποψηφίους μοιράστηκαν ως εξής:


Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT)

284 ψήφοι

Zdzisław KRASNODĘBSKI (ECR, PL)

261 ψήφοι

Mara BIZZOTTO (I&D, IT)

142 ψήφοι


Αποτελέσματα τρίτου γύρου

Για τον τρίτο γύρο, ο Πρόεδρος Sassoli πρότεινε τη διεξαγωγή του με μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία και η πρόταση εγκρίθηκε δια ανατάσεως.


Ψήφισαν:

411

Λευκές και άκυρες ψήφοι:

61

Έγκυρες ψήφοι:

350


Ο Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT) εξελέγη 14ος Αντιπρόεδρος με 248 ψήφους.

Κανόνες για την εκλογή Αντιπροέδρων

Οι υποψηφιότητες των Αντιπροέδρων υποβάλλονται με τον ίδιο τρόπο όπως αυτές για το αξίωμα του Προέδρου (Άρθρο 15). Οι 14 Αντιπρόεδροι εκλέγονται σε μία ψηφοφορία με την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων. Αν ο αριθμός των επιτυχών υποψηφιοτήτων είναι μικρότερος του 14, πραγματοποιείται δεύτερος γύρος για την ανάδειξη των υπολοίπων Αντιπροέδρων. Αν χρειαστεί και τρίτος γύρος, αρκεί απλή πλειοψηφία για την πλήρωση των υπολοίπων θέσεων (Άρθρο 17). Η τάξη των Αντιπροέδρων καθορίζεται από τη σειρά της εκλογής τους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, από την ηλικία. Όταν η εκλογή των Αντιπροέδρων γίνεται διά βοής, διενεργείται μυστική ψηφοφορία για τον καθορισμό της τάξης της εκλογής.

Ο ρόλος των Αντιπροέδρων

Οι Αντιπρόεδροι μπορούν να αντικαταστήσουν τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, συμπεριλαμβανομένων των συνόδων της ολομέλειας. Είναι επίσης μέλη του Προεδρείου, του φορέα που είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Μεταξύ των άλλων καθηκόντων του, το Προεδρείο συγγράφει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και ρυθμίζει τα οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα που αφορούν την εσωτερική οργάνωση του Κοινοβουλίου, τη γραμματεία του και τα όργανά του.