Το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά το Brexit 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου 2020 θα σημάνει αλλαγές στη σύσταση του Κοινοβουλίου.

Αυτό το ενημερωτικό σημείωμα περιλαμβάνει μια σύντομη επισκόπηση των επικείμενων αλλαγών που θα πραγματοποιηθούν μόλις τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία Αποχώρησης την 1η Φεβρουαρίου 2020.