Η επιτροπή Μεταφορών δεσμεύεται να σταματήσει τις «πτήσεις φαντάσματα» 

Δελτία Τύπου 
 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

  • Προσωρινή αναστολή εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ που υποχρεώνουν τις αεροπορικές εταιρείες να χρησιμοποιούν τις περισσότερες «χρονοθυρίδες» (slots) απογείωσης και προσγείωσης για να μην τις χάσουν την επόμενη χρονιά 
  • Η πρόταση της Επιτροπής για να σταματήσουν οι «πτήσεις φαντάσματα» που παρατηρούνται λόγω της εξάπλωσης του COVID-19 θα αντιμετωπιστεί ως ύψιστη προτεραιότητα από το Κοινοβούλιο  
Ξεκίνησε το νομοθετικό έργο για να σταματήσουν να απογειώνονται άδεια αεροπλάνα. © EP Audiovisual  

Η πρόεδρος της επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του ΕΚ χαιρέτισε την έγκαιρη πρόταση της Επιτροπής και δεσμεύθηκε ότι οι διεργασίες για την υιοθέτησή της θα ολοκληρωθούν γρήγορα.

«Δεν είναι προς συμφέρον κανενός να πετάνε άδεια αεροσκάφη, το οποίο συνεπάγεται μεγάλο περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος. Πρέπει να σταματήσουμε την πρακτική αυτή και να διασφαλίσουμε ότι ο τομέας των αερομεταφορών μπορεί να ανταπεξέλθει στις τρέχουσες έκτακτες συνθήκες που προξένησε η εξάπλωση του COVID-19 », είπε η πρόεδρος της επιτροπής Μεταφορών του ΕΚKarima Delli (Πράσινοι, Γαλλία).


«Ο κανόνας “use it or lose it” έχει παυθεί προσωρινά αρκετές φορές στο παρελθόν. Το Κοινοβούλιο είναι αφοσιωμένο στην γρήγορη επίλυση του θέματος από κοινού με το Συμβούλιο», προσέθεσε η πρόεδρος.


Οι αλλαγές στους κανόνες για το διαθέσιμο χρόνο χρήσης (slots) αφορούν πάντα την επόμενη ανοιχτή περίοδο, με τις χρονοθυρίδες για το καλοκαίρι του 2020 να έχουν ήδη επιβεβαιωθεί από πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει χρονικό περιθώριο για την απαραίτητη δουλειά και την ψηφοφορία επί αυτής της νομοθετικής προτεραιότητας.


Επόμενα βήματα

Το Κοινοβούλιο εξετάζει την πρόταση της Επιτροπής και θα ανακοινώσει τις λεπτομέρειες των διαδικαστικών βημάτων για την έναρξη της νομοθετικής διαδικασίας με το Συμβούλιο τις προσεχείς ημέρες.


Σχετικές πληροφορίες

Σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες (Κανονισμός της ΕΕ για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης, EEC 95/93), οι χρονοθυρίδες για τις απογειώσεις και προσγειώσεις κατανέμονται στην ΕΕ μόνο από ανεξάρτητες συντονιστικές αρχές για κάθε θερινή και χειμερινή περίοδο προγραμματισμού. Αν κάποιος αερομεταφορέας έχει χρησιμοποιήσει ένα σύνολο χρονοθυρίδων σε ποσοστό τουλάχιστον 80% για κάποια περίοδο, δικαιούται να διατηρήσει τη χρήση τους την επόμενη αντίστοιχη περίοδο. Η σύμβαση αυτή είναι γνωστή και ως «ιστορικά δικαιώματα - historical slots», «grandfather rights» και «κανόνας 80-20».

Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθούν σε αυτό το βαθμό, οι χρονοθυρίδες επιστρέφονται στην αρχή συντονισμού ως κενές. Συνεπώς, όσες υποχρησιμοποιούνται από τις αεροπορικές εταιρείες ανακατανέμονται, σύμφωνα με τον κανόνα «use it or lose it».

Ο κανόνας αυτός, ωστόσο, έχει παυθεί προσωρινά στο παρελθόν σε σειρά περιστάσεων, για παράδειγμα μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ιράκ, κατά την επιδημία του SARS το 2003, καθώς και το 2009, λόγω της οικονομικής κρίσης και των συνεπειών της στους αερομεταφορείς.