Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Οι συνθήκες εργασίας στο ΕΚ για εκπροσώπους των ΜΜΕ εν μέσω της πανδημίας του COVID-19

Προσπαθώντας να μειώσει το ρυθμό εξάπλωσης του COVID-19, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μειώνει την ανάγκη για συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο στις εγκαταστάσεις του, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο το ρόλο του όσον αφορά τόσο το δημοκρατικό έλεγχο, όσο και την ικανότητά του να εγκρίνει τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας και τη στήριξη του κοινού, των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών άμεσης ανταπόκρισης.


Όσες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες πρόκειται να πραγματοποιηθούν (συμπεριλαμβανομένης της συνόδου της ολομέλειας αυτή την εβδομάδα) θα αναμεταδοθούν διαδικτυακά, ώστε τα ΜΜΕ να μπορούν να τις παρακολουθήσουν χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία των εκπροσώπων τους στις εγκαταστάσεις του ΕΚ.


Παρακολουθήστε την ολομέλεια στο κέντρο πολυμέσων του ΕΚ: https://webstreaming.europarl.europa.eu/ep/embed/embed.html?event=20200326-0900-plenary&language=or&autoplay=true&logo=true


Παρακολουθήστε την ολομέλεια στο EbS+: https://audiovisual.ec.europa.eu/embed/index.html?lg=OR&channel=2

Σας συμβουλεύουμε ως εκ τούτου να μην έλθετε στο Κοινοβούλιο εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Σε αυτή την περίπτωση, θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τις οδηγίες για τον περιορισμό των κοινωνικών επαφών και τις πρακτικές προσωπικής υγιεινής. Παρακαλείστε να μην έλθετε στο ΕΚ αν έχετε συμπτώματα ασθένειας του αναπνευστικού ή αν γνωρίζετε ότι έχετε έλθει σε επαφή με φορέα του κορονοϊού κατά τις τελευταίες 14 ημέρες ή αν έχετε βρεθεί σε περιοχές με πολύ υψηλό ρυθμό μετάδοσης της ασθένειας. Για τις πλέον πρόσφατες οδηγίες, συμβουλευτείτε αυτές τις ιστοσελίδες:

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html


Πρακτικές πληροφορίες

Αν και οι περισσότεροι ευρωβουλευτές θα συμμετάσχουν στη σύνοδο της ολομέλειας από απόσταση, αν πρέπει να πάρετε συνέντευξη από ένα ή περισσότερα μέλη του ΕΚ, παρακαλείστε να προτιμήσετε τηλεφωνικές ή διαδικτυακές μεθόδους, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο να το κάνετε αυτοπροσώπως.


Το στούντιο Vox Box θα είναι ανοιχτό στις 25 και 26 Μαρτίου αλλά υπό αυστηρό καθεστώς κρατήσεων και σεβασμού των κανόνων περί κοινωνικών επαφών.


Τα θεωρεία για τον Τύπο στο ημικύκλιο θα είναι ανοιχτά, με περιορισμένη χωρητικότητα για τον περιορισμό των επαφών.


Η αίθουσα Τύπου θα παραμείνει κλειστή.


Περισσότερες πληροφορίες για την ημερήσια διάταξη θα ανακοινωθούν αύριο. Θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημέρωση των ΜΜΕ για τα νέα της συνόδου με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΕΚ την Πέμπτη το πρωί στις 9.30 (τοπική ώρα). Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες σύντομα.


Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.