Ερωτήσεις και απαντήσεις: η διαδικασία συμμετοχής στην ολομέλεια από απόσταση 

 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Λόγω των μέτρων περιορισμού του COVID-19, το ΕΚ θέσπισε προσωρινές διαδικασίες για να εκπληρώσουν οι ευρωβουλευτές τα δημοκρατικά τους δικαιώματα και τις νομοθετικές τους υποχρεώσεις.

Το Προεδρείο του Κοινοβουλίου ενέκρινε εναλλακτική διαδικασία διεξαγωγής ψηφοφοριών, η οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά τη σύνοδο της ολομέλειας στις 26 Μαρτίου 2020. Το ΕΚ έχει θέσει σε εφαρμογή μέτρα για συμμετοχή από απόσταση τόσο στις επιτροπές, όσο και στη σύνοδο της ολομέλειας.


Λόγω της κατάστασης στη δημόσια υγεία, τα μέτρα διεξαγωγής ψηφοφοριών από απόσταση θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις 31 Ιουλίου, εκτός αν επεκταθεί η διάρκειά τους από το Προεδρείο.