COVID-19: Η ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της έλλειψης φαρμάκων 

Δελτία Τύπου 
Σύνοδος Ολομέλειας 
 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

  • Αύξηση της παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων στην Ευρώπη 
  • Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού φαρμακείου έκτακτης ανάγκης 
  • Το 40% των φαρμάκων που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ προέρχεται από μη ευρωπαϊκές χώρες 

Το ΕΚ ζητά να γίνει η ΕΕ πιο αυτάρκης σε φάρμακα και ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό έτσι ώστε θεραπείες με προσιτό κόστος να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή.

Το ΕΚ υπογραμμίζει τις βασικές αιτίες των πρόσφατων ελλείψεων σε φάρμακα σε ψήφισμα του που υιοθετήθηκε με 663 ψήφους υπέρ, 23 κατά και δέκα αποχές. Οι ευρωβουλευτές ζητούν να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα ένα πρόβλημα που επιδεινώθηκε σε όλη την Ευρώπη με την υγειονομική κρίση του COVID-19 και το οποίο είχε άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία την ασφάλεια και τη συνέχιση της θεραπείας των ασθενών.


Το ΕΚ χαιρετίζει το νέο πρόγραμμα της ΕΕ «EU4Health» και ζητά από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την επικείμενη φαρμακευτική στρατηγική προκειμένου να διασφαλιστεί ότι βρίσκονται σε κυκλοφορία ασφαλή φάρμακα, διαθέσιμα σε όλους και σε προσιτές τιμές, καθώς και να εξετάσει τρόπους για να αποκατασταθεί η παραγωγή φαρμάκων στην Ευρώπη.


Το ΕΚ καλεί επίσης την Επιτροπή να προτείνει οδηγία που θα θέτει ελάχιστα πρότυπα για υψηλής ποιότητας συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη μέλη.


Αποκατάσταση της ανεξαρτησίας της ΕΕ στον τομέα της υγείας


Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην προώθηση της εγχώριας παραγωγής βασικών και στρατηγικής σημασίας φαρμάκων, καθώς το 40% των σκευασμάτων που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ προέρχονται από μη ευρωπαϊκές χώρες, ενώ το 60% ως 80% των δραστικών συστατικών παράγονται στην Κίνα και την Ινδία, λένε οι ευρωβουλευτές.


Αναφέρουν επίσης την ανάγκη για έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων σε εργοστάσια παραγωγής φαρμάκων τα οποία αποτελούν τμήμα της κρίσιμης σημασίας υγειονομικής υποδομής στην Ευρώπη και ενθαρρύνουν την θέσπιση χρηματοπιστωτικών κινήτρων για να πεισθούν οι εταιρείες να παράγουν δραστικές ουσίες και φάρμακα στην Ευρώπη.


Καλύτερος συντονισμός μεταξύ των χωρών της ΕΕ


Το Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές ως προς την διαχείριση αποθεμάτων φαρμάκων και να δημιουργήσουν συντονισμένες στρατηγικές υγείας, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω χρήσης του κοινού Ευρωπαϊκού μηχανισμού δημόσιας προμήθειας φαρμάκων. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή οφείλει να δημιουργήσει στρατηγικό φαρμακευτικό απόθεμα έκτακτης ανάγκης, στα πρότυπα του μηχανισμού RescEU. Το απόθεμα αυτό θα πρέπει να λειτουργεί ως «ευρωπαϊκό φαρμακείο έκτακτης ανάγκης» προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα κράτη μέλη μέσω ενός μηχανισμού δίκαιης κατανομής.


Για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των φαρμάκων μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το ΕΚ ζητά πιο ευέλικτους κανόνες για τη συσκευασία, τις διαδικασίες επαναχρησιμοποίησης, την αναβολή της ημερομηνίας λήξης και τη χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων.


Δήλωση


Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η εισηγήτρια Nathalie Colin-Oesterlé (ΕΛΚ, Γαλλία) δήλωσε: «Η δημόσια υγεία έχει γίνει στρατηγικό όπλο που μπορεί να γονατίσει μία ήπειρο. Η εξάρτησή μας από μη ευρωπαϊκές χώρες φάνηκε κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας. Ορισμένοι τύποι παραγωγής πρέπει να μετεγκατασταθούν, η νομοθεσία οφείλει να εναρμονιστεί και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να ενδυναμωθεί για να υπάρξει μεγαλύτερη αλληλεγγύη και να ξανακερδίσουμε την ανεξαρτησία μας».