Το Κοινοβούλιο τονίζει τον αντίκτυπο της πανδημίας στην υγεία των παιδιών και την παιδεία  

Δελτία Τύπου 
 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

  • Η νόσος COVID-19 έχει σοβαρό αντίκτυπο στον κίνδυνο της φτώχειας, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, την ψυχική υγεία, τη βία και την κακοποίηση 
  • Κάλεσμα για μια «ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά» 
  • Προστασία των παιδιών-μεταναστών και προσφύγων, ιδίως των ασυνόδευτων 

Τα κράτη μέλη πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στην εκπαίδευση, την περίθαλψη, τη στέγαση, την οικογενειακή στήριξη και την παιδική μέριμνα, διασφαλίζοντας την πρόσβαση όλων των παιδιών.

«Το παιδί είναι πρωτίστως παιδί, ανεξάρτητα από την εθνοτική καταγωγή, το φύλο, την ιθαγένεια ή το κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο, το καθεστώς διαμονής του ή το καθεστώς του ως μετανάστη» δήλωσε το Κοινοβούλιο την Πέμπτη σε ψήφισμα που εγκρίθηκε με 545 θετικές ψήφους, έναντι 24 αρνητικών και 119 αποχών.


Το κείμενο υπογραμμίζει τον τεράστιο αντίκτυπο που έχει στα παιδιά η κρίση COVID-19, επιδεινώνοντας περαιτέρω τον κίνδυνο φτώχειας, επηρεάζοντας σοβαρά την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική τους υγεία και αυξάνοντας τον κίνδυνο έκθεσής τους σε βία και κακοποίηση. Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να υποβάλει, όπως ανακοινώθηκε, νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021.


Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση

Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση για κάθε παιδί, την πρόληψη φαινομένων πρόωρης εγκατάλειψης του συστήματος εκπαίδευσης και τη διασφάλιση ισότιμης ως προς το φύλο πρόσβασης στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς από την προσχολική ηλικία, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών Ρομά, των παιδιών με αναπηρίες και των παιδιών μεταναστών. «Η ψηφιακή εκπαίδευση δεν θα πρέπει ποτέ να αντικαθιστά μόνιμα τη δια ζώσης μάθηση», υπογραμμίζουν οι ευρωβουλευτές, ζητώντας επίσης να συμπεριληφθούν στα σχολικά προγράμματα κατάλληλες για την ηλικία πληροφορίες σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα.


Ένταξη και ενσωμάτωση των παιδιών-μεταναστών και προσφύγων

Η κατάσταση των παιδιών-μεταναστών και προσφύγων τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ πρέπει να βελτιωθεί, τονίζουν οι ευρωβουλευτές. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην οικογενειακή επανένωση και στις κατάλληλες συνθήκες υποδοχής, αίροντας τα εμπόδια για την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και προγράμματα ένταξης. Το κείμενο απαιτεί επίσης από τα κράτη μέλη να αποφεύγουν την κράτηση παιδιών και να εγγυώνται ότι θα ορίζονται νόμιμοι εκπρόσωποι και κηδεμόνες για ασυνόδευτα ανήλικα.


Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης


Οι ευρωβουλευτές ανησυχούν ιδιαίτερα για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, η οποία έχει αυξηθεί λόγω της πανδημίας και του περιορισμού της κυκλοφορίας, ενώ οι κοινωνικές υπηρεσίες και τα ιδρύματα προστασίας έχουν καταστεί εξαιρετικά απρόσιτα. 23 κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει την οδηγία του 2011 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, γεγονός το οποίο οι ευρωβουλευτές θεωρούν απαράδεκτο.


Το ψήφισμα ζητεί επίσης να σταματήσει, στη νομοθεσία και στην πράξη, η παιδική εργασία, καθώς και την πρόληψη όλων των μορφών βίας και εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των καταναγκαστικών γάμων, της εμπορίας ανθρώπων, των βασανιστηρίων, των δολοφονιών τιμής, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, της αιμομιξίας, της αναγκαστικής εγκατάλειψης του σχολείου και της χρήσης παιδιών ως στρατιωτών.


Δήλωση

«Η τρέχουσα πανδημία έχει επιδεινώσει τις ανισότητες που βιώνουν τόσα πολλά παιδιά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Καλούμε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν τα αναγκαία κονδύλια για την προστασία τους και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τον τερματισμό της φτώχειας, της σεξουαλικής κακοποίησης και της εκμετάλλευσης», δήλωσε ο εισηγητής Juan Fernando López Aguilar (Σοσιαλιστές, Ισπανία) κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια την Τετάρτη.