Η τελευταία συζήτηση για τις σχέσεις ΕΕ-ΗΒ πριν την υπογραφή της συμφωνίας 

Δελτία Τύπου 
Σύνοδος Ολομέλειας 
 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συμφωνία και τόνισαν ότι το ΗΒ πρέπει να την τηρήσει © AdobeStock/Feodora  

Σε συζήτηση την Τρίτη, οι πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου τάχθηκαν υπέρ της συμφωνίας που ορίζει τους κανόνες της μελλοντικής σχέσης της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι περισσότεροι ευρωβουλευτές, καθώς και η πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen και η Πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου τόνισαν ότι θλίβονται από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Ωστόσο, τάχθηκαν υπέρ της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας, λέγοντας ότι είναι η καλύτερη επιλογή για την ελάττωση των χειρότερων επιπτώσεων του Brexit και για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς.

Αναφερόμενοι σε μονομερείς ενέργειες του Ηνωμένου Βασιλείου που παραβιάζουν τη συμφωνία αποχώρησης και το πρωτόκολλό της για τη Βόρεια Ιρλανδία, οι περισσότεροι ομιλητές ανέφεραν ότι η νέα συμφωνία διαθέτει πρόσθετα νομικά μέσα πρόληψης και προστασίας από μονομερείς αποκλίσεις από τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει οι δύο πλευρές.

Μετά από τέσσερις μήνες εντατικού ελέγχου της συμφωνίας, οι ευρωβουλευτές τόνισαν επίσης ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη στενή παρακολούθηση της πλήρους εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αργότερα σήμερα, το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει σχετικά με το εάν θα δώσει την έγκρισή του για τη συμφωνία, καθώς και επί του ψηφίσματος που περιέχει την αξιολόγησή του για τη συμφωνία και τις προσδοκίες του από την εφαρμογή της. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 28 Απριλίου στις 9:00 π.μ. (ώρα Βρυξελλών).

Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένη της συζήτηση εδώ και τη συνέντευξη Τύπου μετά τη συζήτηση εδώ.

Σχετικές πληροφορίες

Στις 24 Δεκεμβρίου 2020, οι διαπραγματευτές του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ συμφώνησαν επί των όρων της μελλοντικής τους σχέσης, όπως αυτοί καταγράφονται στη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η αναστάτωση λόγω του Brexit, η συμφωνία έχει τεθεί προσωρινά σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021. Η έγκριση του Κοινοβουλίου είναι απαραίτητη προκειμένου η συμφωνία να τεθεί οριστικά σε ισχύ πριν από την εκπνοή της στις 30 Απριλίου 2021.