Ένωση Υγείας: τα φάρμακα πρέπει να είναι πιο προσιτά και οικονομικά 

Δελτία Τύπου 
 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Οι ευρωβουλευτές ζητούν τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση ασφαλών, προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών φαρμάκων ©gemenacom/AdobeStock  
  • Έκκληση για μια ευρωπαϊκή φαρμακευτική πολιτική με επίκεντρο τον ασθενή 
  • Ανάγκη να αυξηθεί η ανθεκτικότητα μέσω της πρόληψης ελλείψεων σε φάρμακα, της διασφάλισης των αλυσίδων εφοδιασμού και της διάθεσης βιώσιμων φαρμάκων 
  • Στήριξη μιας διαφανούς, ανταγωνιστικής και καινοτόμου ευρωπαϊκής φαρμακευτικής βιομηχανίας 

Το ΕΚ υπέβαλε τις προτάσεις του ώστε να καταστούν τα φάρμακα διαθέσιμα και οικονομικώς προσιτά, να ενισχυθεί η διαφάνεια στις τιμές και να προωθηθούν κοινές ευρωπαϊκές συμβάσεις προμήθειας.

Η έκθεση, η οποία αποτελεί τη συμβολή του Κοινοβουλίου στο σχέδιο της Επιτροπής για την επικαιροποίηση της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας το 2022, εγκρίθηκε την Τετάρτη με 527 ψήφους υπέρ, 92 κατά και 70 αποχές.

Οι βασικές συστάσεις περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των ελλείψεων φαρμάκων, τη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε ασφαλή, οικονομικώς προσιτή και αποτελεσματική φαρμακευτική αγωγή, την αύξηση της διαφάνειας στις τιμές, τη δημόσια χρηματοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης νέων σκευασμάτων, καθώς και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της παραγωγής και του εφοδιασμού της ΕΕ. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες πτυχές που καλύπτει η έκθεση είναι διαθέσιμες εδώ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια τη Δευτέρα, οι ευρωβουλευτές δήλωσαν ότι ένα από τα βασικά διδάγματα που έχουν αποκομίσει οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής από την πανδημία COVID-19 είναι η σημασία της στενής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας των εθνικών συστημάτων υγείας. Η ΕΕ πρέπει να στοχεύσει στην αποκατάσταση της ανεξαρτησίας του εφοδιασμού της σε φάρμακα και να ενισχύσει τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Η πλειονότητα των ευρωβουλευτών ζήτησε ένα επικαιροποιημένο, στέρεο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα εγγυάται την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των φαρμακευτικών προϊόντων, τον δίκαιο και διαφανή καθορισμό των τιμών και θα διασφαλίζει ότι η βιομηχανία τηρεί τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της.

Δηλώσεις

Η εισηγήτρια Dolors Montserrat (ΕΛΚ, Ισπανία) δήλωσε: «Η έκθεση ενισχύει τη φαρμακευτική στρατηγική της ΕΕ ενόψει της επόμενης αναθεώρησης και επικαιροποίησης της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας, θέτοντας τους ασθενείς στο επίκεντρο των πολιτικών για την υγεία. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε σθεναρά τις ιατρικές ανάγκες που δεν έχουν καλυφθεί και να προωθήσουμε την πρόσβαση σε φάρμακα, καθιστώντας τα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης πιο βιώσιμα. Ταυτόχρονα, πρέπει να ενισχύσουμε τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της ΕΕ για μια στρατηγικά αυτόνομη και ανθεκτική φαρμακευτική βιομηχανία, υποστηριζόμενη από ένα αποτελεσματικό σύστημα κινήτρων και διοικούμενη από ένα σταθερό, επικαιροποιημένο και επικεντρωμένο στην ασφάλεια κανονιστικό σύστημα».

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή αναμένεται να προτείνει επικαιροποίηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ προς τα τέλη του 2022.

Σχετικές πληροφορίες

Στις 25 Νοεμβρίου 2020, η Επιτροπή ενέκρινε την φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη, μια σημαντική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Στόχος της είναι να δώσει στη φαρμακευτική πολιτική της ΕΕ ένα μακροπρόθεσμο όραμα: να διασφαλίσει ότι θα είναι ανθεκτική στις κρίσεις και βιώσιμη, αλλά και να ενισχύσει τη θέση της ΕΕ ως παγκόσμιου ηγέτη, διασφαλίζοντας παράλληλα την πρόσβαση σε οικονομικώς προσιτά φάρμακα για τους ασθενείς.