Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2022: περισσότερες επενδύσεις για μια ισχυρή ανάκαμψη 

Δελτία Τύπου 
Σύνοδος Ολομέλειας 
 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Ο Πρόεδρος του ΕΚ David Sassoli υπογράφει το νομικά δεσμευτικό προϋπολογισμό για το 2022, μετά την ψηφοφορία στην ολομέλεια ©EE-EK  
  • Σχεδόν 480 εκ. ευρώ επιπλέον της πρότασης της Επιτροπής για βασικές προτεραιότητες όπως η υγεία, η νεολαία και η δράση για το κλίμα 
  • Περισσότερα χρήματα για την επιτάχυνση των παγκόσμιων εμβολιασμών 
  • Ο μεγαλύτερος ετήσιος προϋπολογισμός που έχει συμφωνηθεί ποτέ: 169,5 δισ. για τον γενικό προϋπολογισμό και εκτίμηση για 143,5 δισ. από το σχέδιο ανάκαμψης 

Για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό του επόμενου έτους, οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν μεγαλύτερη στήριξη για την υγεία, την έρευνα, τη δράση για το κλίμα, τα ΜΜΕ και τους νέους.

Το Κοινοβούλιο πέτυχε να συμφωνηθούν συνολικά για τις προτεραιότητές που είχε θέσει 479,1 εκ. ευρώ επιπλέον εκείνων που είχε προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού που επικαιροποιήθηκε με διορθωτική επιστολή. Οι ευρωβουλευτές αύξησαν τη χρηματοδότηση για προγράμματα και πολιτικές που συμβάλλουν στην ανάκαμψη μετά την πανδημία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για το 2022.

Ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιο ανθεκτική Ευρωπαϊκή Ένωση

Πιο συγκεκριμένα το ΕΚ πέτυχε αξιοσημείωτες αυξήσεις στους εξής τομείς:

Συνολικά, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 169,5 δισ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε 170,6 δισ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. Λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία για τον προϋπολογισμό της 15ης Νοεμβρίου διατίθενται στο δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε μετά τη συμφωνία με το Συμβούλιο, καθώς και στα κοινά συμπεράσματα. Ο πίνακας με τα αριθμητικά στοιχεία είναι διαθέσιμος εδώ. Σε αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε ένα ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2022.

Επιτάχυνση των παγκόσμιων εμβολιασμών, στήριξη στους Σύρους πρόσφυγες

Τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 5/2021 και 6/2021 αποτέλεσαν μέρος της συνολικής συμφωνίας. Επικεντρώνονται στην παροχή βοήθειας στους Σύρους πρόσφυγες στην Τουρκία και στην ευρύτερη περιοχή και στη χρηματοδότηση 200 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων μέσω του μηχανισμού COVAX. Εγκρίθηκαν με 588 ψήφους υπέρ, 87 ψήφους κατά και 14 αποχές (ΣΔΠ 5/2021) και 623 ψήφους υπέρ, 27 ψήφους κατά και 38 αποχές (ΣΔΠ 6/2021). Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο πρόσφατο δελτίο Τύπου και στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσημα τη συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2022 που επιτεύχθηκε με το Κοινοβούλιο στις 23 Νοεμβρίου. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τον προϋπολογισμό την Τετάρτη με 550 ψήφους υπέρ, 77 κατά και 62 αποχές. Στη συνέχεια υπογράφηκε, και κατέστη νομικά δεσμευτικός, από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, David Sassoli.

Δηλώσεις

Ο Johan Van Overtveldt (Συντηρητικοί, Βέλγιο), πρόεδρος της επιτροπής Προϋπολογισμών δήλωσε: «Η συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2022 που επιτεύχθηκε δεν μπορεί να εξεταστεί μεμονωμένα, αλλά μαζί με την ενίσχυση που προσφέρει το NextGenerationEU. Εκτός από τα 169,5 δισ. σε αναλήψεις υποχρεώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό, από το σχέδιο ανάκαμψης διατίθενται και άλλα 143 δισ. σε επιχορηγήσεις. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να παίρνουν δάνεια. Με τον τρόπο αυτό, ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους αποσκοπεί στην επίτευξη ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης.» (Παρακολουθήστε την ομιλία του μαγνητοσκοπημένη).

Ο Karlo Ressler (ΕΛΚ, Κροατία), γενικός εισηγητής για τον προϋπολογισμό για το 2022 (τομέας ΙΙΙ - Επιτροπή) είπε: «Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους έχουμε επανειλημμένα δεσμευτεί για τη διοχέτευση του προϋπολογισμού σε ένα πραγματικό, αποτελεσματικό μέσο για τη στήριξη των επιχειρήσεων, των περιφερειών και των πολιτών όλων των γενεών. Ο στόχος ήταν σαφής: να καταρτιστεί ένας ισχυρός προϋπολογισμός ανάκαμψης για μια χρονιά για κατά την οποία, για πρώτη φορά, ο ετήσιος προϋπολογισμός συμπληρώνεται σημαντικά από το επενδυτικό σχέδιο για την ανάκαμψη». (Παρακολουθήστε την ομιλία του μαγνητοσκοπημένη).

Ο Damian Boeselager (Πράσινοι, Γερμανία), εισηγητής για τους υπόλοιπους τομείς, σχολίασε: «Από την πλευρά του Κοινοβουλίου, το τελικό αποτέλεσμα (...) είναι επιτυχημένο. Δεν είχαμε σχεδόν ποτέ ένα προϋπολογισμό τόσο επικεντρωμένο στις προτεραιότητές μας, είτε πρόκειται για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, είτε για την αλληλεγγύη που επιδεικνύεται μέσω εκστρατειών εμβολιασμού, είτε για τη στήριξη της ερευνητικής αριστείας μας, για να αναφέρουμε μόνο μερικά παραδείγματα». (Παρακολουθήστε την ομιλία του μαγνητοσκοπημένη).

Σχετικές πληροφορίες

Περίπου το 93% του προϋπολογισμού της ΕΕ διατίθεται για τους πολίτες, τις περιφέρειες, τις πόλεις, τους γεωργούς και τις επιχειρήσεις. Δεδομένης της ανάγκης διαχείρισης των έργων και των δράσεων που διαρκούν για χρόνια, ο προϋπολογισμός της ΕΕ διαχωρίζει τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, δηλ. το κόστος όλων των δεσμευτικών υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους (οι οποίες ενδέχεται να έχουν συνέπειες κατά τα επόμενα έτη), από τις πιστώσεις πληρωμών, δηλ. τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, ενδεχομένως για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη.