Προϋπολογισμός και κράτος δικαίου: η Επιτροπή να κινήσει αμέσως τις διαδικασίες 

Δελτία Τύπου 
 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

  • Ήδη έχει καθυστερήσει η Επιτροπή να προστατεύσει τον προϋπολογισμό της ΕΕ από παραβιάσεις του κράτους δικαίου  
  • Η νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τα εκλογικά χρονοδιαγράμματα των κρατών μελών 
  • Ο μηχανισμός αιρεσιμότητας για το κράτος δικαίου θα πρέπει επίσης να καλύπτει τα κονδύλια του NextGenerationEU 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει αμέσως δράση και να εφαρμόσει τον μηχανισμό αιρεσιμότητας για το κράτος δικαίου, ενημερώνοντας γραπτώς τα σχετικά κράτη μέλη.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε την Πέμπτη με 478 ψήφους υπέρ, 155 κατά και 29 αποχές, οι ευρωβουλευτές χαιρέτισαν την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να απορρίψει τις προσφυγές της Ουγγαρίας και της Πολωνίας κατά του κανονισμού για την αιρεσιμότητα του κράτους δικαίου, καθώς και την απόφαση του Δικαστηρίου ότι ο κανονισμός συνάδει με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις αρμοδιότητες της ΕΕ όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη.

Το Κοινοβούλιο τονίζει ότι είναι καιρός η Επιτροπή να εκπληρώσει τα καθήκοντά της ως θεματοφύλακας των Ευρωπαϊκών Συνθηκών και να αντιδράσει κατά των συνεχιζόμενων παραβιάσεων των αρχών του κράτους δικαίου σε ορισμένα κράτη μέλη, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.

Η αδράνεια απέναντι σε ολιγαρχικές δομές αποδυναμώνει ολόκληρη την Ένωση, τονίζει το κείμενο, επιμένοντας ότι τα χρήματα των φορολογουμένων πρέπει να προστατεύονται από όσους υπονομεύουν τις ευρωπαϊκές αξίες.

Οι ευρωβουλευτές θεωρούν την απάντηση της Επιτροπής στις αποφάσεις του ΔΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 2022 «ανεπαρκή» και υπογραμμίζουν ότι το καθήκον της είναι να εφαρμόζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία «ανεξάρτητα από τα εκλογικά χρονοδιαγράμματα των κρατών μελών».

Το ψήφισμα σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο είχε κινήσει διαδικασία κατά της Επιτροπής λόγω της μη εφαρμογής του κανονισμού και της προσπάθειάς της να κερδίσει χρόνο. Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι ο μηχανισμός αιρεσιμότητας για το κράτος δικαίου θα πρέπει να εφαρμόζεται τόσο για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για τα κονδύλια του πακέτου NextGenerationEU.

 

Σχετικές πληροφορίες

Ο κανονισμός για την αιρεσιμότητα του προϋπολογισμού τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021, αλλά μέχρι στιγμής η Επιτροπή δεν τον έχει εφαρμόσει. Στις 11 Μαρτίου 2021, η Πολωνία και η Ουγγαρία προσέφυγαν ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ αμφισβητώντας τη νομιμότητα του κανονισμού. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε στις 16 Φεβρουαρίου, απορρίπτοντας αμφότερες τις αιτήσεις αναιρέσεως.