Πόλεμος στην Ουκρανία: προστασία των γυναικών από τη βία και τη σεξουαλική εκμετάλλευση 

Δελτία Τύπου 
 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Η ΕΕ θα πρέπει να προστατεύσει τις γυναίκες που εγκαταλείπουν την Ουκρανία από τη βία και την εμπορία ανθρώπων, τονίζει το ΕΚ.  
  • Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν απερίφραστα τη χρήση σεξουαλικής και έμφυλης βίας ως όπλο 
  • Η πρόσβαση στη βασική σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα θα πρέπει να παρέχεται σε όλες τις χώρες υποδοχής και διέλευσης στην ΕΕ 
  • Το 90% των προσφύγων που εγκαταλείπουν την Ουκρανία είναι γυναίκες και παιδιά 

Το Κοινοβούλιο καλεί την ΕΕ να προστατεύσει τις γυναίκες που εγκαταλείπουν την Ουκρανία από τη βία και την εμπορία ανθρώπων και να τους παράσχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε την Πέμπτη με 462 ψήφους υπέρ, 19 κατά και 89 αποχές, οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν απερίφραστα τη χρήση σεξουαλικής και έμφυλης βίας ως όπλο πολέμου. Εκφράζουν τη βαθιά τους ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό καταγγελιών για εμπορία ανθρώπων, σεξουαλική βία, εκμετάλλευση, βιασμό και κακοποίηση γυναικών και παιδιών που εγκαταλείπουν την Ουκρανία.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ειδικότερα ότι οι ειδικές ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στα κέντρα υποδοχής προσφύγων και ότι οι μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμοι σε γλώσσες και μορφές προσβάσιμες σε όλους. Τα κράτη μέλη και η ΕΕ θα πρέπει να εντοπίσουν και να ασκήσουν διώξεις το συντομότερο κατά των δικτύων εμπορίας ανθρώπων που επωφελούνται από τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών προσφύγων. Το Κοινοβούλιο καλεί επίσης τις χώρες της ΕΕ να παρέχουν ασφαλείς και συντονισμένες μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών.

 

Διασφάλιση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και συναφών δικαιωμάτων

Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ και όλες τις χώρες υποδοχής και διέλευσης να διασφαλίσουν την πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, ιδίως την επείγουσα αντισύλληψη και την άμβλωση, μεταξύ άλλων για τα θύματα βιασμού, καθώς και τη μαιευτική περίθαλψη. Για τις γυναίκες που εξακολουθούν να βρίσκονται στην Ουκρανία, το Κοινοβούλιο καλεί την ΕΕ να χρησιμοποιήσει όλα τα μέτρα και τα κονδύλια που έχει στη διάθεσή της για να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, και να αποστείλει στην Ουκρανία και στις χώρες υποδοχής «πακέτα αξιοπρέπειας», συμπεριλαμβανομένων αντισυλληπτικών και προϊόντων σεξουαλικής αναπαραγωγικής υγείας, στα πακέτα ανθρωπιστικής βοήθειας και στα κομβόι προσφύγων.

Για να διευκολυνθεί η ένταξη των γυναικών προσφύγων στις χώρες υποδοχής, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να τους χορηγήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας το συντομότερο δυνατόν και ζητούν ειδικά προγράμματα και μαθήματα γλωσσών, καθώς και πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής μέριμνας.

 

Δηλώσεις

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Robert Biedroń (Σοσιαλιστές, Πολωνία) δήλωσε: «Οι μαζικοί βιασμοί, η σεξουαλική και έμφυλη βία, τα βασανιστήρια και η γενοκτονία χρησιμοποιούνται ως όπλο πολέμου. Δεν θα ησυχάσουμε έως ότου προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι δράστες αυτών των εγκλημάτων, αλλά ακόμη και τότε, οι ζωές που έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό δεν μπορούν ποτέ να ανακάμψουν από τέτοιου είδους τραύματα. Υπό το πρίσμα αυτό, είναι απαράδεκτο οι γυναίκες που αναζητούν καταφύγιο στην ΕΕ να στερούνται θεμελιώδεις υπηρεσίες σεξουαλικής αναπαραγωγικής υγείας. Τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες αυτές λαμβάνουν όλη τη στήριξη που χρειάζονται.»

 

Σχετικές πληροφορίες

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), περισσότεροι από 5,5 εκατομμύρια πρόσφυγες (το 90% των οποίων είναι γυναίκες και παιδιά) έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου. Άλλα 7,1 εκατομμύρια άτομα έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη.