Μεταφορές αποβλήτων: το Κοινοβούλιο πιέζει για αυστηρότερους ευρωπαϊκούς κανόνες 

Δελτία Τύπου 
 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Το ΕΚ ενέκρινε τη διαπραγματευτική του θέση για την αναθεώρηση των κανόνων για τις μεταφορές αποβλήτων © Parilov/AdobeStock  
  • Αυστηρότεροι κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας 
  • Η διαχείριση των αποβλήτων που μεταφέρονται εκτός ΕΕ πρέπει να γίνεται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο 
  • Οι ευρωβουλευτές θέλουν να απαγορεύσουν την εξαγωγή πλαστικών αποβλήτων σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ 
  • Οι εξαγωγές αποβλήτων της ΕΕ σε τρίτες χώρες ανήλθαν σε 32,7 εκατ. τόνους το 2020 

Το ΕΚ ενέκρινε τη διαπραγματευτική του θέση για τις συνομιλίες με τα κράτη μέλη σχετικά με τη νέα νομοθεσία για την αναθεώρηση διαδικασιών και μέτρων ελέγχου για τις μεταφορές αποβλήτων.

Η αναθεωρημένη νομοθεσία θα πρέπει να βελτιώσει την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, αξιοποιώντας παράλληλα πλήρως τις ευκαιρίες για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για μια κυκλική οικονομία μηδενικής ρύπανσης.

Σύμφωνα με το κείμενο που εγκρίθηκε, το Κοινοβούλιο θα επιδιώξει την ρητή απαγόρευση των μεταφορών όλων των αποβλήτων που προορίζονται για απόρριψη εντός ΕΕ, εξαιρώντας περιορισμένες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Θέλει να απαγορευτούν επίσης οι εξαγωγές επικίνδυνων αποβλήτων από την ΕΕ σε χώρες που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ.

Η εξαγωγή μη επικίνδυνων αποβλήτων προς αξιοποίηση θα επιτρέπεται μόνο προς εκείνες τις χώρες εκτός ΟΟΣΑ που συναινούν και αποδεικνύουν την ικανότητά τους να επεξεργάζονται τα εν λόγω απόβλητα με βιώσιμο τρόπο. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν επίσης να απαγορεύσουν την εξαγωγή πλαστικών αποβλήτων σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ και να καταργήσουν σταδιακά τις εξαγωγές τους στις χώρες του ΟΟΣΑ εντός τεσσάρων ετών.

Το Κοινοβούλιο ζητά τη δημιουργία ενός «ενωσιακού μηχανισμού στόχευσης με βάση τον κίνδυνο», ο οποίος θα καθοδηγεί τις χώρες της ΕΕ που διενεργούν ελέγχους για την πρόληψη και τον εντοπισμό παράνομων μεταφορών αποβλήτων.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα που προτείνει το Κοινοβούλιο διατίθενται εδώ (στα αγγλικά).

Μετά το πέρας της συζήτησης στην ολομέλεια το βράδυ της Δευτέρας, η έκθεση εγκρίθηκε την Τρίτη με 594 ψήφους υπέρ, 5 κατά και 46 αποχές.

Δηλώσεις

Η εισηγήτρια Pernille Weiss (ΕΛΚ, Δανία) δήλωσε: «Η φιλόδοξη θέση μας για τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη μόλις εγκρίθηκε από ευρεία πλειοψηφία. Πρέπει να μετατρέψουμε τα απόβλητα σε πόρους στην κοινή αγορά και, με τον τρόπο αυτό, να φροντίσουμε καλύτερα το περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητά μας. Οι νέοι κανόνες θα διευκολύνουν επίσης την καταπολέμηση του εγκλήματος στον τομέα αυτό εντός και εκτός της ΕΕ. Ακόμη, με την απαγόρευση των εξαγωγών πλαστικών αποβλήτων την οποία προτείνουμε, πιέζουμε για μια πολύ πιο καινοτόμα και κυκλική οικονομία. Αυτή είναι μια πραγματική νίκη για τις επόμενες γενιές».

Επόμενα βήματα

Οι ευρωβουλευτές είναι πλέον έτοιμοι να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Σχετικές πληροφορίες

Στις 17 Νοεμβρίου 2021, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων, που προβλέπει διαδικασίες και μέτρα ελέγχου για τη μεταφορά αποβλήτων ανάλογα με την προέλευση, τον προορισμό και τη διαδρομή μεταφοράς, το είδος των αποβλήτων που μεταφέρονται και το είδος της επεξεργασίας αποβλήτων που εφαρμόζεται στον τελικό προορισμό.

Το 2020, οι εξαγωγές αποβλήτων της ΕΕ προς τρίτες χώρες ανήλθαν σε 32,7 εκατομμύρια τόνους, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 16% του παγκόσμιου εμπορίου αποβλήτων. Ακόμη, περίπου 67 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων μεταφέρονται κάθε χρόνο μεταξύ των χωρών της ΕΕ.