Συστήματα ελάχιστου εισοδήματος: στήριξη, προσβασιμότητα και συμπερίληψη 

Δελτία Τύπου 
 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Το Κοινοβούλιο θέλει να αντιμετωπίσει την τρέχουσα κρίση του αυξημένου κόστους ζωής μέσω νέας νομοθεσίας για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των εθνικών συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος.

Την Τετάρτη, η ολομέλεια ενέκρινε ψήφισμα στο οποίο σημειώνει ότι μια ευρωπαϊκή οδηγία για επαρκές ελάχιστο εισόδημα θα καταστήσει τα σχετικά συστήματα πιο προσβάσιμα και αποτελεσματικά. Θα διασφαλίσει επίσης την ένταξη στην αγορά εργασίας των ανθρώπων που βρίσκονται εκτός αυτής.

Οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να αξιολογούν τακτικά τα εθνικά τους συστήματα και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να τα ανανεώνουν, εξασφαλίζοντας ένα επαρκές επίπεδο στήριξης ανάλογο με το εθνικό όριο κινδύνου φτώχειας (AROPE), ώστε να δημιουργηθεί ένα «δίχτυ» κοινωνικής ασφάλειας που θα εγγυάται ένα ελάχιστο βιοτικό επίπεδο.

Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν επίσης να αυξήσουν την ενημέρωση σχετικά με αυτά τα προγράμματα και να τα καταστήσουν πιο προσιτά, ιδίως για τις μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες, όπως οι άστεγοι. Προτείνουν μέτρα για την αντιμετώπιση εκτεταμένων ζητημάτων στις ευρωπαϊκές χώρες, όπως η μη υιοθέτηση αυτού του είδους συστημάτων από κάποιες χώρες, αλλά και το ψηφιακό χάσμα.

Το κείμενο εγκρίθηκε με 336 ψήφους υπέρ, 174 κατά και 121 αποχές.


Σχετικές πληροφορίες

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το επαρκές ελάχιστο εισόδημα που θα διασφαλίζει την ενεργό ένταξη. Η σύσταση θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος του ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα τους και να ελαττωθεί ο αριθμός ανθρώπων που βρίσκονται στο όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού́ στην ΕΕ.