Διαπιστεύσεις των μέσων ενημέρωσης 

 

Οι δημοσιογράφοι, οι φωτογράφοι και τα ραδιοτηλεοπτικά συνεργεία, που δεν είναι κάτοχοι διαθεσμικής διαπίστευσης, πρέπει να υποβάλουν αίτηση για διαπίστευση και/ή ειδική διαπίστευση "οπτικοακουστικών μέσων" προκειμένου να εισέρχονται και εργάζονται στους χώρους του Κοινοβουλίου.

Υπάρχουν δύο είδη διαπιστεύσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:


  • Βραχυπρόθεσμη διαπίστευση
  • Ετήσια διαπίστευση

Όλοι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν πρόσβαση στα κτίρια του ΕΚ μπορούν να χρησιμοποιούν τις υποδομές που παρέχονται στους δημοσιογράφους.


Βραχυπρόθεσμες διαπιστεύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μία βραχυπρόθεσμη διαπίστευση διαρκεί από μία έως πέντε ημέρες κατά τη διάρκεια μίας εργάσιμης εβδομάδας. Εάν είστε δημοσιογράφος που επισκέπτεται τις Βρυξέλλες, το Στρασβούργο ή το Λουξεμβούργο για μια συγκεκριμένη συνεδρίαση, εκδήλωση ή ολομέλεια, μπορείτε να λάβετε βραχυπρόθεσμη διαπίστευση. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό. Η επιτυχής εγγραφή θα επιβεβαιωθεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση noreply@europarl.europa.eu μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δόθηκε κατά την εγγραφή. Μόλις η δημιουργία του λογαριασμού σας επικυρωθεί, μπορείτε να συνεχίσετε με το αίτημά σας για διαπίστευση, στη σχετική ιστοσελίδα.


Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αιτήματος διαπίστευσης, πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα έγγραφα:


  • φωτογραφία στα πρότυπα της ευρωπαϊκής ταυτότητας, δηλ: πορτραίτο, μέγεθος 3X4, σε μορφή jpeg και μεγέθους μέχρι περίπου 100 KB
  • αριθμός δελτίου ταυτότητας και ημερομηνία λήξης του εγγράφου
  • αντίγραφο δημοσιογραφικής ταυτότητας ή επιστολή του αρχισυντάκτη σας

Μόλις επικυρωθεί το αίτημά σας, η κάρτα διαπίστευσης θα είναι διαθέσιμη για παραλαβή με την επίδειξη της αστυνομικής σας ταυτότητάς σας στο Γραφείο διαπίστευσης μέσων (βλ. παρακάτω).


Ετήσια διαπίστευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στους δημοσιογράφους που πραγματοποιούν τακτικές ανταποκρίσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχουν τη βάση τους στις Βρυξέλλες, το Στρασβούργο, ή το Λουξεμβούργο μπορεί να χορηγηθεί ετήσια διαπίστευση μόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ισχύει και για τους τρεις τόπους εργασίας.


Προτού υποβάλετε αίτηση για ετήσια διαπίστευση, παρακαλείσθε να διαβάσετε τους σχετικούς κανόνες. Το έντυπο αίτησης για ετήσια διαπίστευση είναι διαθέσιμο εδώ.


Άδεια οπτικοακουστικών μέσων για τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο

Οι δημοσιογράφοι, οι φωτογράφοι και τα ραδιοτηλεοπτικά συνεργεία που επιθυμούν να βιντεοσκοπήσουν πλάνα ή να τραβήξουν φωτογραφίες εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποχρεούνται να λάβουν ειδική άδεια/διαπίστευση. Η ειδική αυτή άδεια μπορεί να ληφθεί από το κέντρο διαπιστεύσεων των μέσων ενημέρωσης στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: media.accreditation@ep.europa.eu . Οι δημοσιογράφοι πρέπει να υπογράψουν και να τηρούν τους κανόνες για τη βιντεοσκόπηση και τη λήψη φωτογραφιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


Άδεια για τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο από μη εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης

Οι φωτογράφοι και οι εικονολήπτες που προσκαλούνται από τους ευρωβουλευτές ή τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, οριζόμενοι εφεξής ως «αιτούσα αρχή», για την κάλυψη ειδικών εκδηλώσεων και εργασιών επικοινωνίας και προώθησης, θα πρέπει να έχουν «άδεια για την ηχοληψία και εικονοληψία από μη εκπροσώπους ενημέρωσης». Η αιτούσα αρχή ή/και ο/η φωτογράφος/εικονολήπτης πρέπει να ζητήσουν την άδεια 24 ώρες πριν την εκδήλωση από την εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: media.accreditation@ep.europa.eu . Η άδεια αυτή δεν δίνει πρόσβαση στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αιτούσα αρχή πρέπει να ζητήσει τη συνήθη άδεια επισκεπτών προκειμένου να εισέλθει στα κτίρια του Κοινοβουλίου. Η αιτούσα αρχή είναι υπεύθυνη για την επιτήρηση της ηχοληψίας/εικονοληψίας και για την τήρηση των κανόνων που αφορούν τους μη εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης.


Ώρες λειτουργίας του γραφείου διαπιστεύσεων

Βρυξέλλες: Γραφείο διαπιστεύσεων των μέσων ενημέρωσης, είσοδος Τύπου και επισκεπτών, κτίριο Paul-Henri Spaak PHS-1C029, , Rue Wiertz.

Δευτέρα-Πέμπτη 08.30 - 17.45

Παρασκευή 08.30 - 13.00


Στρασβούργο (κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας μόνο): είσοδος Τύπου κτίριο Louise Weiss (LOW) – πρώτη είσοδος αριστερά από την κεντρική αυλή (Bronislaw Geremek Agora).

Δευτέρα: 12:00 - 20:00

Τρίτη - Τετάρτη: 07:00 - 20:00

Πέμπτη: 07:00 - πέρας της ολομέλειας


Σχετικές ιστοσελίδες:

Διαθεσμικές διαπιστεύσεις - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαπιστεύσεις στο Συμβούλιο