Διαπιστεύσεις των μέσων ενημέρωσης 

 

Οι δημοσιογράφοι, οι φωτογράφοι και τα ραδιοτηλεοπτικά συνεργεία που δεν είναι κάτοχοι διαθεσμικής διαπίστευσης για τα ΜΜΕ, πρέπει να υποβάλουν αίτηση για διαπίστευση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (καθώς και για την ειδική διαπίστευση "οπτικοακουστικών μέσων" αν αυτή είναι απαραίτητη) προκειμένου να εργάζονται στους χώρους του Κοινοβουλίου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει δύο τύπους διαπιστεύσεων:

 • Βραχυπρόθεσμη διαπίστευση για τα ΜΜΕ
 • Ετήσια διαπίστευση για τα ΜΜΕ

Όλοι οι δημοσιογράφοι στους οποίους παρέχεται πρόσβαση στα κτίρια του ΕΚ μπορούν να χρησιμοποιούν τις υποδομές που είναι διαθέσιμες για αυτό το σκοπό. Πριν υποβάλετε την αίτησή σας, παρακαλούμε διαβάστε τους κανόνες για τη διαπίστευση των ΜΜΕ (στα αγγλικάγαλλικά και γερμανικά).


(1). Βραχυπρόθεσμες διαπιστεύσεις για τα ΜΜΕ

Η βραχυπρόθεσμη διαπίστευση έχει διάρκεια από μία έως πέντε εργάσιμες ημέρες.

Εάν είστε δημοσιογράφος που επισκέπτεται τις Βρυξέλλες, το Στρασβούργο ή το Λουξεμβούργο για μια συγκεκριμένη συνεδρίαση, εκδήλωση ή ολομέλεια, μπορείτε να λάβετε βραχυπρόθεσμη διαπίστευση. Μπορείτε να υποβάλετε τη σχετική αίτηση χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο. Θα σας ζητηθεί να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε έναν δωρεάν προσωπικό λογαριασμό. Στη συνέχεια, θα σας αποσταλεί σύνδεσμος για την επιβεβαίωση του λογαριασμού σας από την ηλεκτρονική διεύθυνση noreply@europarl.europa.eu μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας. Μόλις η δημιουργία του λογαριασμού σας επικυρωθεί, μπορείτε να συνεχίσετε με το αίτημά σας για διαπίστευση, στη σχετική ιστοσελίδα.

Απαραίτητες πληροφορίες για την αίτηση βραχυπρόθεσμης διαπίστευσης για τα ΜΜΕ:

 • Αντίγραφο δημοσιογραφικής ταυτότητας σε ισχύ ή πρόσφατη επιστολή του αρχισυντάκτη, εκδότη ή επικεφαλής του γραφείου σας, η οποία να περιέχει σαφή επιβεβαίωση ότι βρίσκεστε σε αποστολή εκ μέρους του συγκεκριμένου οργανισμού ή ΜΜΕ και αιτιολόγηση του αιτήματος για διαπίστευση. Η επιστολή θα πρέπει να βρίσκεται σε γράμμα με κεφαλίδα ή επιστολόχαρτο με λογότυπο και να βεβαιώνει το όνομα, το ρόλο του δημοσιογράφου και την περίοδο για την οποία χρειάζεται η διαπίστευση. Δε θα γίνονται δεκτές αυτοαναφορικές επιστολές.
 • Φωτογραφία τύπου ταυτότητας, δηλ. πορτραίτο αναλογιών 3X4, σε μορφή jpeg και μεγέθους μέχρι περίπου 100 KB.
 • Επίσημο έγγραφο ταυτότητας, στο οποίο να αναγράφονται ο τύπος, ο αριθμός και η ημερομηνία λήξης του εγγράφου
 • Ο σκοπός της επίσκεψης
 • Μόνο για αυτοαπασχολούμενους δημοσιογράφους: θα πρέπει να παρασχεθούν αποδείξεις δημοσιογραφικής δραστηριότητας, δηλ. τουλάχιστον μία πρόσφατη υπογεγραμμένη δημοσίευση και σχετικά αποδεικτικά πληρωμής.

(2). Ετήσια διαπίστευση για τα ΜΜΕ

Η ετήσια διαπίστευση παραμένει σε ισχύ για ένα ημερολογιακό έτος (από Ιανουάριο μέχρι Δεκέμβριο) και ανανεώνεται κατόπιν αιτήματος. Αιτήσεις για νέες διαπιστεύσεις αλλά και για ανανεώσεις γίνονται δεκτές από το Νοέμβριο για το επόμενο έτος και μέχρι τον Οκτώβριο του έτους για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα.

Εάν είστε δημοσιογράφος που πραγματοποιεί τακτικές ανταποκρίσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχετε τη βάση σας στις Βρυξέλλες, το Στρασβούργο, το Λουξεμβούργο ή πλησίον αυτών, μπορεί να δικαιούστε ετήσια διαπίστευση. Η διαπίστευση αυτή ισχύει και για τους τρεις παραπάνω τόπους εργασίας.

Οι αιτήσεις για ετήσια διαπίστευση για τα ΜΜΕ πρέπει να υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας εγγραφών.

Απαραίτητες πληροφορίες για την αίτηση ετήσιας διαπίστευσης για τα ΜΜΕ:

 • Αντίγραφο δημοσιογραφικής ταυτότητας σε ισχύ
 • Πρόσφατη επιστολή του αρχισυντάκτη, εκδότη ή επικεφαλής του γραφείου σας, η οποία να περιέχει σαφή επιβεβαίωση ότι βρίσκεστε σε αποστολή εκ μέρους του συγκεκριμένου οργανισμού ή ΜΜΕ και αιτιολόγηση του αιτήματος για διαπίστευση. Η επιστολή θα πρέπει να βρίσκεται σε γράμμα με κεφαλίδα ή επιστολόχαρτο με λογότυπο και να βεβαιώνει το όνομα, το ρόλο του δημοσιογράφου και την περίοδο για την οποία χρειάζεται η διαπίστευση. Δε θα γίνονται δεκτές αυτοαναφορικές επιστολές.
 • Φωτογραφία τύπου ταυτότητας, δηλ. πορτραίτο αναλογιών 3X4, σε μορφή jpeg και μεγέθους μέχρι περίπου 100 KB.
 • Επίσημο έγγραφο ταυτότητας, στο οποίο να αναγράφονται ο τύπος, ο αριθμός και η ημερομηνία λήξης του εγγράφου
 • Απόδειξη διεύθυνσης πρώτης ή δεύτερης κατοικίας σε μία εκ των τριών εδρών εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, Στρασβούργο, Λουξεμβούργο) ή πλησίον αυτών. Το έγγραφο αυτό μπορεί να είναι, για παράδειγμα, αντίγραφο δελτίου ταυτότητας (όπου αυτό αναγράφει διεύθυνση), οικιακός λογαριασμός στο όνομά σας ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο.
 • Μόνο για αυτοαπασχολούμενους δημοσιογράφους: θα πρέπει να παρασχεθούν αποδείξεις δημοσιογραφικής δραστηριότητας, δηλ. τουλάχιστον μία πρόσφατη υπογεγραμμένη δημοσίευση και σχετικά αποδεικτικά πληρωμής.

Μετά την έγκριση των αιτημάτων, οι δημοσιογράφοι μπορούν να παραλάβουν τις κάρτες διαπίστευσης με την επίδειξη εγγράφου ταυτότητας στο γραφείο διαπίστευσης ΜΜΕ (βλ. παρακάτω για την τοποθεσία και το ωράριο λειτουργίας).

Σημ.: ειδικές διαπιστεύσεις για τα ΜΜΕ. Για συγκεκριμένες περιστάσεις, όπως οι ευρωπαϊκές εκλογές ή εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή εκτός ωρών εργασίας, μπορεί να χρειαστεί η έκδοση ειδικής διαπίστευσης. Για τέτοιου είδους διαπιστεύσεις μπορεί να υπάρξουν ειδικές προϋποθέσεις, οι οποίες θα ανακοινώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ των προτέρων.


Άδεια οπτικοακουστικών μέσων για τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο

Οι δημοσιογράφοι, οι φωτογράφοι και τα ραδιοτηλεοπτικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένων όσων είναι ήδη κάτοχοι της διαθεσμικής διαπίστευσής για τα ΜΜΕ, που επιθυμούν να βιντεοσκοπήσουν πλάνα ή να τραβήξουν φωτογραφίες εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποχρεούνται να λάβουν ειδική άδεια. Η ειδική αυτή άδεια εκδίδεται από το γραφείο διαπιστεύσεων ΜΜΕ μετά την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση media.accreditation@ep.europa.eu . Για την εγγραφή τους αυτή, οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να υπογράψουν και να τηρούν τους κανόνες για τη βιντεοσκόπηση και τη λήψη φωτογραφιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


Άδεια για τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο από όσους δεν εργάζονται σε ΜΜΕ

Οι φωτογράφοι και οι εικονολήπτες που προσκαλούνται από τους ευρωβουλευτές ή τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, οριζόμενοι εφεξής ως «αιτούσα αρχή», για την κάλυψη ειδικών εκδηλώσεων και εργασιών επικοινωνίας και προώθησης, θα πρέπει να λάβουν την ειδική άδεια ηχοληψίας και εικονοληψίας για «μη εκπροσώπους ΜΜΕ». Η αιτούσα αρχή ή ο/η φωτογράφος και ο/η εικονολήπτης πρέπει να στείλουν email για την έκδοση της άδειας τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη σχετική εκδήλωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση media.accreditation@ep.europa.eu. Οι αιτούντες άδεια θα πρέπει να υπογράψουν και να τηρούν τους κανόνες για τη βιντεοσκόπηση και τη λήψη φωτογραφιών από μη εκπροσώπους ΜΜΕ. Η άδεια αυτή δεν παρέχει πρόσβαση στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αιτούσα αρχή πρέπει να ζητήσει τη συνήθη άδεια επισκεπτών προκειμένου να εισέλθουν οι προσκεκλημένοι της στα κτίρια του Κοινοβουλίου. Η αιτούσα αρχή είναι υπεύθυνη για την τήρηση των κανόνων που αφορούν τους μη εκπροσώπους ΜΜΕ.


Ώρες λειτουργίας του γραφείου διαπιστεύσεων

Βρυξέλλες: Γραφείο διαπιστεύσεων των μέσων ενημέρωσης, κέντρο διαπιστεύσεων, κτίριο Altiero Spinelli, Esplanade Solidarność, 01F035

Δευτέρα - Πέμπτη, από τις 08.30 ως τις 17.45

Παρασκευή, από τις 08.30 ως τις 13.00

Στρασβούργο (μόνο κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας): είσοδος Τύπου κτίριο Louise Weiss (LOW) – πρώτη είσοδος αριστερά στο κεντρικό προαύλιο (Bronislaw Geremek Agora).

Δευτέρα, από τις 12:00 ως τις 20:00

Τρίτη - Τετάρτη, από τις 07:00 ως τις 20:00

Πέμπτη, από τις 07:00 ως το τέλος της ολομέλειας

Προστασία δεδομένων

Διαβάστε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (στα αγγλικάγαλλικά και γερμανικά)

Σχετικές ιστοσελίδες:

Διαθεσμικές διαπιστεύσεις - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαπιστεύσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο