Επικοινωνία 

Επικοινωνία με τις υπηρεσίες Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Πρόεδρο και τις πολιτικές ομάδες και πληροφορίες για την οπτικοακουστική βοήθεια και τις οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις.

Υπηρεσία Τύπου του Κοινοβουλίου 

Η υπηρεσία Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέχει στους δημοσιογράφους ακριβείς και αμερόληπτες πληροφορίες σχετικά με τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες και προσφέρει πρακτική και τεχνική βοήθεια.  Οι υπεύθυνοι Τύπου είναι στη διάθεση των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης για ενημέρωση επί συγκεκριμένων φακέλων σε σχέση με το νομοθετικό πρόγραμμα του Κοινοβουλίου και παροχή πληροφοριών σχετικά με την οπτικοακουστική υποδομή που έχουν στη διάθεσή τους.

Υπηρεσία Τύπου του Προέδρου 

Η Ομάδα Επικοινωνίας του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χειρίζεται όλα τα ζητήματα Τύπου και μέσων ενημέρωσης που αφορούν άμεσα τον Πρόεδρο.

Υπηρεσίες Τύπου των πολιτικών ομάδων 

Κάθε πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαθέτει υπηρεσία Τύπου που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές της και απαντά στα ερωτήματα των μέσων ενημέρωσης.

Υποστήριξη και υπηρεσίες στον οπτικοακουστικό τομέα 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει υποστήριξη στους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης που καλύπτουν κοινοβουλευτικές δραστηριότητες, με περιεχόμενο και τεχνικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή βίντεο, ραδιοφώνου, πολυμέσων και φωτογραφιών. Η προσφορά μας, η οποία είναι διαθέσιμη στο Κέντρο Πολυμέσων, αποτελείται από ένα μείγμα ζωντανών εκδηλώσεων, δελτίων ειδήσεων σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΚ, οπτικοποιημένου αρχειακού υλικού και κάλυψη σημαντικών εκδηλώσεων.

 

Υπηρεσία Εκπροσώπου Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου