Υπεύθυνοι Τύπου στα κράτη μέλη 

Οι υπεύθυνοι Τύπου στα Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλη την Ευρώπη απαντούν στα ερωτήματα των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη σχετικά με το έργο του Κοινοβουλίου και τις πολιτικές της ΕΕ. Αυτοί είναι το πρώτο σημείο επαφής σας αν είστε δημοσιογράφος και αναζητάτε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των βουλευτών του.

Βουλγαρία 

Κροατία 

Κύπρος 

Δανία 

Εσθονία 

Φινλανδία 

Λετονία 

Λιθουανία 

Μάλτα 

Πορτογαλία 

Σλοβενία 

Σουηδία 

Βρετανία