Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Εθελοντές κινητοποίησαν τους πολίτες στις εκλογές του 2019, αυξάνοντας τη συμμετοχή κατά περισσότερες από οκτώ μονάδες.  

Στις 23 - 26 Μαΐου, περισσότεροι από 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι από 28 κράτη μέλη της ΕΕ ψήφισαν στις Ευρωπαϊκές Εκλογές, με αποτέλεσμα την αύξηση της συμμετοχής από 42,61% το 2014 στο 51% το 2019. Ο αριθμός-ρεκόρ συμμετοχής ενίσχυσαν τη δημοκρατία στην Ευρώπη και παρέχει ισχυρή εντολή στους νεοεκλεγέντες ευρωβουλευτές για να επηρεάσουν το μέλλον της ΕΕ.

Αυτός ο ηλεκτρονικός φάκελος προσφέρει εύκολη πρόσβαση στα αναλυτικά αποτελέσματα των Ευρωπαϊκών Εκλογών και βοηθά στην κατανόηση της διαδικασίας σύστασης του νέου Κοινοβουλίου και της νέας Επιτροπής.

Περιλαμβάνει επίσης, μεταξύ άλλων, χρήσιμες επαφές, περίληψη του πρόσφατου έργου και των επιτυχιών του Κοινοβουλίου, ηλεκτρονική εφαρμογή για τις εκλογές, συνδέσμους για ενημερωτικά σημειώματα και δελτία, γραφήματα και στοιχεία δημοσκοπήσεων. Όλα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους δημοσιογράφους να βρουν εύκολα και γρήγορα όλες τις σχετικές πληροφορίες.