Επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2014 - 2018 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται στην καρδιά της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Οι απευθείας εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών συζητούν και αποφασίζουν από κοινού με το Συμβούλιο για τους νόμους.

Το νομοθετικό έργο δεν είναι ο μοναδικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ευρωβουλευτές συζητούν και καθορίζουν την πολιτική ατζέντα σε σημαντικές συζητήσεις με αρχηγούς κρατών μελών και τρίτων χωρών, ερευνούν τομείς ενδιαφέροντος, αξιολογούν την ανάγκη ανάληψης δράσης και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για αναθεώρηση νόμων και νέους κανόνες.

Ψηφοφορία στη σύνοδο της ολομέλειας στο Στρασβούργο  

Οι ευρωβουλευτές αξιολογούν το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακολουθούν το πώς ενσωματώνονται οι νόμοι της ΕΕ στο δίκαιο των κρατών μελών και ελέγχουν ισχυρούς οργανισμούς και θεσμικά όργανα ειδικά σε θέματα που αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αφουγκράζονται τις ανησυχίες των πολιτών και έχουν το δικαίωμα – και καθήκον – να διεξάγουν επιτόπιους ελέγχους των αποτελεσμάτων των πολιτικών της ΕΕ, να παρακολουθούν (και να ψηφίζουν για) τις διαπραγματεύσεις για διεθνείς συμφωνίες, καθώς και να ασκούν βέτο σε πράξεις της Επιτροπής, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Αξιολόγηση του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι σήμερα (Από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ

Ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις για το έργο των ευρωβουλευτών

Τα τέσσερα τελευταία χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αλλάξει τους εσωτερικούς κανονισμούς του για να διευκολύνει την πιο αποτελεσματική και διαφανή νομοθετική διαδικασία της ΕΕ. Επείγοντα ζητήματα και ειδικότερα μέτρα που βοηθούν τα κράτη μέλη να ανακάμψουν από την οικονομική κρίση, αντιμετωπίσθηκαν με επείγουσες διαδικασίες. Μάθετε περισσότερα για τη “Βελτιωμένη συμφωνία νομοθετικής διαδικασίας”.

Νομοθετικό έργο

Σχεδόν 1.000 νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής Γιούνκερ έχουν συζητηθεί, βελτιωθεί και οι περισσότερες έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς μετά τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, από τις εκλογές του 2014.


Κύριες νομοθετικές αποφάσεις κατά τη διάρκεια της 8ης κοινοβουλευτικής περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η δύναμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: παραδείγματα της συμβολής του ΕΚ κατά τη νομοθετική περίοδο 2014-2019.

Βήμα προς βήμα η νομοθετική διαδικασία σε όλους τους τομείς πολιτικών από το 2014

Εκκρεμή ζητήματα: Τι προβλέπεται για τις ημιτελείς νομοθετικές πράξεις στο τέλος της εκάστοτε κοινοβουλευτικής περιόδου;

Δωρεάν πακέτα multimedia είναι διαθέσιμα για τα ΜΜΕ για τα κατωτέρω θέματα (κάνοντας «κλικ» μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πλούτο βίντεο και φωτογραφιών):

Ασφάλεια στις μεταφορές, μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών/κυβερνοασφάλεια, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, πλαστικές σακούλες, πλαστικά μίας χρήσης, κλιματική αλλαγή, εκπομπές αυτοκινήτων.

Ερευνώντας εις βάθος και θέτοντας νέους κανόνες

Με τα ψηφίσματά του, το Κοινοβούλιο ενσωματώνει στις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις προσδοκίες των πολιτών.

Παραδείγματα: προτάσεις του ΕΚ για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συσκευών , δικαιότερες τιμές για τους αγρότες.

Όλα τα ψηφίσματα του ΕΚ

Σε περιπτώσεις σκανδάλων ή καταχρήσεων (όπως τα «Luxleaks», τα «Panama Papers», η απάτη πολλών αυτοκινητοβιομηχανιών με τις εκπομπές αεριών, οι αδειοδοτήσεις για φυτοφάρμακα), το Κοινοβούλιο συστήνει ειδικές επιτροπές που διεξάγουν εις βάθος έρευνες και ακροάσεις στις οποίες καλεί τους υπεύθυνους να λογοδοτήσουν. Τα πορίσματα και οι λεπτομερείς συστάσεις τους αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει νέες νομοθετικές προτάσεις.

Παραδείγματα: TAX3, EMIS, PEST, TERR, PANA

Έλεγχος και ψηφοφορία για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, μοιράζονται την ευθύνη έγκρισης του ετήσιου προϋπολογισμού. To Κοινοβούλιο συναποφασίζει επίσης με το Συμβούλιο για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, ή πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο χρειάζεται την έγκρισή του για να τεθεί σε ισχύ. Το Κοινοβούλιο έχει επίσης την αρμοδιότητα να εγκρίνει ή να δίνει «απαλλαγή» στην εκτέλεση του προϋπολογισμού των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ελέγχει πώς δαπανάται ο ετήσιος προϋπολογισμός και στη συνέχεια να χορηγήσει, να αναβάλει ή να αρνηθεί την έγκρισή του («απαλλαγή») για τη διαχείριση από κάθε θεσμικό όργανο της ΕΕ των κονδυλίων που τους αναλογούν.

Έλεγχος

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές παρακολουθούν πώς εφαρμόζεται η νομοθεσία της ΕΕ και πώς επηρεάζει την καθημερινή ζωή των πολιτών. Ελέγχουν το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πώς αυτή δαπανά τα κονδύλια του προϋπολογισμού. Οι ευρωβουλευτές επίσης με αποστολές τους συλλέγουν επιτόπου στοιχεία για να αξιολογήσουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού στα κράτη μέλη πριν λάβουν περαιτέρω αποφάσεις.

Παραδείγματα: Επισκέψεις σε χώρους υποδοχής προσφύγων στην Τουρκία (video), αποστολές για διερεύνηση του κράτους δικαίου σε Μάλτα και Σλοβακία.

Οι ευρωβουλευτές θέτουν γραπτές ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επείγοντα ζητήματα και ορισμένες φορές οι πολιτικές ομάδες καταθέτουν στη συνέχεια ψηφίσματα στην ολομέλεια.

Όταν χρειάστηκε, το Κοινοβούλιο έθεσε βέτο σε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν έκρινε ότι έχει υπερβεί τις αρμοδιότητές της.

Παραδείγματα: σάκχαρα σε παιδικές τροφές, ενεργειακά ποτά, κάδμιο (στα αγγλικά).


Συζητήσεις για την «Κατάσταση της Ένωσης»

Μία φορά το χρόνο, οι ευρωβουλευτές επιθεωρούν το έργο της Επιτροπής για τουθς προηγούμενους δώδεκα μήνες και συζητούν τις μελλοντικές προκλήσεις στη συζήτηση στην σύνοδο της ολομέλειας για την «Κατάσταση της Ένωσης» με τον πρόεδρο της Επιτροπής το φθινόπωρο.

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλες τις ομιλίες του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker για την «Κατάσταση της Ένωσης».

Διεθνείς Συνθήκες

Οι ευρωβουλευτές παρακολουθούν στενά τις διαπραγματεύσεις που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σύναψη διεθνών συνθηκών. Συντάσσουν ψηφίσματα τα οποία φέρνουν μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις και ενισχύουν τη φωνή του Κοινοβουλίου σε οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία απαιτεί την έγκρισή του για να τεθεί σε ισχύ.

Παραδείγματα: BREXIT, TTIP, CETA

Αναφορές πολιτών

Από τον Ιούλιο του 2014, η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέγραψε περίπου 6.400 αναφορές και ασχολήθηκε με καταγγελίες, αιτήματα και παρατηρήσεις πολιτών σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Η επιτροπή ενεργεί ως μεσολαβητής μεταξύ των πολιτών που καταθέτουν την αναφορά και των κρατών μελών, προκειμένου να λυθεί ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Ορισμένες αναφορές συζητούνται και στην ολομέλεια με προφορικές ερωτήσεις και ψηφίσματα.

Παραδείγματα: επισφαλείς πρακτικές απασχόλησης στην ΕΕ, δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, εξάλειψη διακρίσεων κατά των μειονοτήτων στην ΕΕ, δικαιώματα των παιδιών.