Τρέχουσα γλώσσα: EL - ελληνικά  
 

Δημοσκοπικές έρευνες σε όλα τα κράτη μέλη 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Q Πιστεύετε ότι η χώρα σας γενικά έχει ωφεληθεί από την ΕΕ;  

Μια ειδική σειρά ερευνών του Ευρωβαρόμετρου του Κοινοβουλίου αποτυπώνει το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων για τις εκλογές του 2019 καθώς και τις απόψεις τους για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Λεπτομερείς μετεκλογικές αναλύσεις θα ολοκληρώσουν αυτή τη σειρά ερευνών, προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση της συμπεριφοράς των Ευρωπαίων όσον αφορά τη συμμετοχή τους στις εκλογές.

Έρευνες του 2018 και του 2019 έδειξαν αύξηση της στήριξης στην ΕΕ.

Οι έρευνες του Κοινοβουλίου για το 2018 και το 2019 επιβεβαιώνουν τη σταθερά αυξανόμενη στήριξη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 27.000 ατόμων από 28 κράτη μέλη, κατέγραψε τα εξής:

  • Το 62% των πολιτών πιστεύει ότι η ένταξη της χώρας τους στην ΕΕ είναι θετική εξέλιξη, ενώ περισσότεροι τα δύο τρίτα (68%) συμφωνούν ότι η χώρα τους έχει ωφεληθεί από την ΕΕ. Είναι το υψηλότερο ποσοστό από το 1983.
  • Το 66% των Ευρωπαίων θα ψήφιζε για την παραμονή της χώρας του στην ΕΕ (πλειοψηφία σε όλα τα κράτη μέλη) και μόνο το 17% θα ήταν υπέρ της αποχώρησης, με άλλο ένα 17% να είναι αναποφάσιστο.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου

Το εαρινό Ευρωβαρόμετρο που δημοσιεύθηκε στις 25 Απριλίου 2019 έδειξε ότι η στήριξή για την ΕΕ παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα παρά τους επικριτές. Διαβάστε το σχετικό δελτίο Τύπου.

Συγκρίνετε με την έρευνα του Σεπτεμβρίου 2018

Συγκρίνετε με την έρευνα του Απριλίου 2018

Μεθοδολογία των ερευνών του Ευρωβαρομέτρου

Οι έρευνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεξάγονται από τον ίδιο ανάδοχο, με την ίδια μεθοδολογία, ώστε να είναι δυνατή η άμεση σύγκριση και η παρακολούθηση των τάσεων. Γίνονται προσωπικές συνεντεύξεις με περίπου 27.000 συμμετέχοντες και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, οι οποίοι επιλέγονται από τον γενικό πληθυσμό ηλικίας άνω των 15.

Το δείγμα της έρευνας επιλέγεται προσεκτικά ώστε να αντανακλά την κοινωνική και δημογραφική δομή κάθε κράτους μέλους και είναι πλήρως αντιπροσωπευτικό στατιστικά. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την πληρέστερη δυνατή απεικόνιση των εθνικών εξελίξεων, των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων, των κοινωνικών και δημογραφικών διαφορών και των ιστορικών τάσεων.

Για κάθε έρευνα είναι διαθέσιμες οι εξής πληροφορίες:

  • η κύρια έκθεση (μόνο στα αγγλικά κατά τη δημοσίευση, κατόπιν και στις 23 γλώσσες),
  • παράρτημα με πλήρη κοινωνικά και δημογραφικά στοιχεία και αποτελέσματα
  • εθνικά ενημερωτικά δελτία για τα κύρια αποτελέσματα σε κάθε κράτος μέλος (στα αγγλικά και στην εθνική γλώσσα)
  • συγκεντρωτικά αρχεία δεδομένων Excel και
  • αρχείο SPSS με το πλήρες σύνολο πρωτογενών δεδομένων (διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος).