Χρήσιμες επαφές για τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Οι εκπρόσωποι Τύπου στο Κοινοβούλιο και σε όλα τα κράτη μέλη (Γραφεία του ΕΚ) καλύπτουν όλους τους τομείς πολιτικής και βοηθούν τα Μέσα Ενημέρωσης σε κάθε θέμα που σχετίζεται με το κοινοβουλευτικό έργο. Παρέχονται στοιχεία επικοινωνίας ανά χώρα και πεδίο ενδιαφέροντος.

Υπηρεσία του Εκπροσώπου Τύπου

Η υπηρεσία του Εκπροσώπου Τύπου παρέχει πληροφορίες για θεσμικά θέματα και απαντά σε ερωτήσεις σχετικές με τους κανόνες, τις διαδικασίες, την οικονομική διαχείριση και τη διοίκηση του Κοινοβουλίου. Για απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις, μπορείτε να δείτε τις πρόσφατα ενημερωμένες συχνές ερωτήσεις.

Jaume DUCH GUILLOT

Εκπρόσωπος Τύπου του ΕΚ και Γενικός Διευθυντής για την Επικοινωνία

(+32) 2 28 43000 (BXL)

(+33) 3 881 74705 (STR)

(+32) 496 59 94 76

jaume.duch@europarl.europa.eu

Marjory VAN DEN BROEKE

Επικεφαλής της Υπηρεσίας του Εκπροσώπου Τύπου

(+32) 2 28 44304 (BXL)

(+33) 3 881 74336 (STR)

(+32) 498 98 35 86

marjory.vandenbroeke@europarl.europa.eu


Υπηρεσία Τύπου

Οι εκπρόσωποι Τύπου στο Κοινοβούλιο και σε όλα τα κράτη μέλη (Γραφεία του ΕΚ) καλύπτουν όλους τους τομείς της δράσης του ΕΚ και απαντούν στις ερωτήσεις των Μέσων Ενημέρωσης. Συντάσσουν ενημερωτικά δελτία και Δελτία Τύπου για τις συζητήσεις και τις ψηφοφορίες και διοργανώνουν συνεντεύξεις Τύπου και σεμινάρια. Δείτε εδώ στοιχεία επικοινωνίας ανά κράτος μέλος και ανά τομέα πολιτικής.

«Briefings», δελτία Τύπου και η εβδομαδιαία ατζέντα βρίσκονται online στο τμήμα Αίθουσας Τύπου στον ιστότοπο europarl.eu. Δείτε τα τελευταία νέα στο @EuroparlPress.