Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Φάκελος για τα ΜΜΕ 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Σε αυτό τον φάκελο για τα ΜΜΕ θα βρείτε συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση και τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις πολιτικές του προτεραιότητες, το παρελθόν έργο του και τις εργασίες του σε εξέλιξη, ενημερωτικό υλικό, γραφήματα, δεδομένα καταγραφής της κοινής γνώμης, καθώς και χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας.


Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου να βρίσκουν έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες και να μπορούν να πλοηγούνται εύκολα στις ιστοσελίδες του Κοινοβουλίου.


Το περιεχόμενο του φακέλου αυτού θα επικαιροποιείται τακτικά όσο πλησιάζουν οι δέκατες ευρωπαϊκές εκλογές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε όλα τα κράτη μέλη το διάστημα 6 - 9 Ιουνίου 2024.


Πιο λεπτομερής πληροφόρηση για τις ευρωπαϊκές εκλογές, συμπεριλαμβανομένων των εκλογικών αποτελεσμάτων εν ευθέτω χρόνω, είναι διαθέσιμη στην ειδικά σχεδιασμένη ιστοσελίδα. Οι ισχύοντες κανόνες για τις εκλογές σε επίπεδο κρατών μελών παρουσιάζονται στο σχετικό ενημερωτικό γράφημα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας στην ολομέλεια.