Αίθουσα τύπου 

Φίλτρο 

AFCO  
AFET  
AGRI  
BUDG  
CONT  
CULT  
DEVE  
DROI  
ECON  
EMPL  
ENVI  
FEMM  
IMCO  
INTA  
ITRE  
JURI  
LIBE  
PECH  
PETI  
REGI  
SEDE  
TRAN  
 

Ministers are outlining the priorities of the German Presidency of the Council of the EU to parliamentary committees, in a series of meetings.

AFCO  
AFET  
AGRI  
CULT  
DEVE  
ECON  
ENVI  
FEMM  
IMCO  
INTA  
ITRE  
JURI  
LIBE  
PECH  
REGI  
SEDE  
TRAN  
 

Ministers outlined the priorities of the Portuguese Presidency of the Council of the EU to parliamentary committees, in a series of meetings.

AFCO  
AFET  
AGRI  
BUDG  
CONT  
CULT  
DEVE  
DROI  
ECON  
EMPL  
ENVI  
FEMM  
IMCO  
INTA  
ITRE  
JURI  
LIBE  
PECH  
PETI  
REGI  
SEDE  
TRAN  
 

Όλες οι μόνιμες επιτροπές (20) και υποεπιτροπές (2) του Κοινοβουλίου συνεδρίασαν για τη σύστασή τους σε σώμα την Τετάρτη, εκλέγοντας προέδρους και αντιπροέδρους.

AFCO  
AFET  
AGRI  
CULT  
DEVE  
ECON  
EMPL  
ENVI  
FEMM  
IMCO  
INTA  
ITRE  
JURI  
LIBE  
PECH  
REGI  
SEDE  
TRAN  
 

Ministers are outlining the priorities of the Czech Presidency of the Council of the EU to parliamentary committees, in a series of meetings.

Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα:Επόμενες εκδηλώσεις 

Μαρτίου 2023 - Απριλίου 2023 
Επιλογή ημέρας  
 1.  
  Κοινοβουλευτικές επιτροπές  
  Brussels, Jòzsef Antall, 4Q2 
 2.  
  Κοινοβουλευτικές επιτροπές  
  Brussels, Paul-Henri Spaak, 1A002 
 3.  
  Κοινοβουλευτικές επιτροπές  
  Brussels, Jòzsef Antall, 4Q1 
 4.  
  Κοινοβουλευτικές επιτροπές  
  Brussels, Jòzsef Antall, 6Q2 
 5.  
  Κοινοβουλευτικές επιτροπές  
  Brussels, Altiero Spinelli, 3G2 
 6.  
  Κοινοβουλευτικές επιτροπές  
  Brussels, Jòzsef Antall, 4Q2 
 7.  
  Κοινοβουλευτικές επιτροπές  
  Brussels, Jòzsef Antall, 2Q2 
 8.  
  Κοινοβουλευτικές επιτροπές  
  Brussels, Jòzsef Antall, 4Q2 
 9.  
  Συνεντεύξεις Τύπου  
  Brussels, Paul-Henri Spaak, 0A50 
 10.  
  Κοινοβουλευτικές επιτροπές  
  Brussels, Jòzsef Antall, 4Q2 
 11.  
  Συνεντεύξεις Τύπου  
  Brussels, Paul-Henri Spaak, 0A50 
 12. Η ατζέντα της Προέδρου  

Υπηρεσίες συνδρομητικής ενημέρωσης

Επιλέξτε τις ενημερώσεις που θέλετε να λαμβάνετε

       
 

Διαπιστεύσεις των μέσων ενημέρωσης 

Οι δημοσιογράφοι, οι φωτογράφοι και τα ραδιοτηλεοπτικά συνεργεία πρέπει να υποβάλουν αίτηση για διαπίστευση γραπτού Τύπου και/ή ειδική διαπίστευση "οπτικοακουστικών μέσων" προκειμένου να εισέρχονται και εργάζονται στους χώρους του Κοινοβουλίου.

Συχνές ερωτήσεις 

Με ποιον τρόπο εργάζονται οι βουλευτές του ΕΚ, τι μισθό λαμβάνουν και ποιες είναι οι δαπάνες τους; Για να βρείτε απαντήσεις σε αυτές και άλλες συχνές ερωτήσεις σχετικά με το έργο και τις δαπάνες λειτουργίας του Κοινοβουλίου, διαβάστε την ενότητα με "Συχνές Ερωτήσεις".

Επικοινωνία 

Η Υπηρεσία Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαθέτει μια ομάδα υπεύθυνων Τύπου που βοηθά τους δημοσιογράφους και τους παρέχει πληροφορίες για το έργο των επιτροπών και της ολομέλειας και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτές.