Αίθουσα τύπου 

Φίλτρο 

AFCO  
AFET  
AGRI  
BUDG  
CONT  
CULT  
DEVE  
DROI  
ECON  
EMPL  
ENVI  
FEMM  
IMCO  
INTA  
ITRE  
JURI  
LIBE  
PECH  
PETI  
REGI  
SEDE  
TRAN  
 

Ministers are outlining the priorities of the German Presidency of the Council of the EU to parliamentary committees, in a series of meetings.

IMCO  
ITRE  
JURI  
 

The proposed Digital Single Market strategy is needed to build trust in the online world, boost growth and protect the rights of citizens, creators and companies. These were among the first reactions from the chairs of the three committees that will work intensively on today's Commission proposal. This afternoon and tomorrow morning, the Commissioners responsible will visit Parliament to discuss the proposal with MEPs.

ITRE  
 

Internet providers should no longer be able to block or slow down internet services provided by their competitors, says the Industry Committee which on Tuesday approved rules to protect net neutrality. Under the latest draft EU “telecoms” package legislation, MEPs also voted against "roaming charges", extra costs for using a mobile phone in another EU country. These charges should be banned from 15 December 2015, MEPs say.

IMCO  
ITRE  
 

The Industry and Telecoms Committee today confirmed a deal reached with the Greek presidency on easier electronic deals and cross border electronic identification. "This will make it easier for people who need to deal with authorities in another EU country. It could be applying for a course at a foreign university, planning a wedding or filing tax returns", said Marita Ulvskog (S&D, SE), who led Parliament's work on the draft law. The draft law still needs to be endorsed by the full Parliament.

IMCO  
ITRE  
 

Innovation-friendly policies are needed to boost the sharing economy and online platforms but unjustified geo-blocking must be stopped, say the internal market and industry committees in a resolution passed on Monday night. They point out that developing e-government and e-skills could help the EU digital single market to generate €415 billion a year.

ITRE  
 

The EU should boost the use of advanced types of biofuels by setting mandatory targets but a reliable model for measuring indirect land use change (ILUC) must be found before including it in legislation, said Energy Committee MEPs in a vote on fuel quality and renewable energy legislation on Thursday. The committee's proposed changes will be put to a vote in plenary, along with amendments to be adopted by Environment Committee, which has the lead on this file.

Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα:Επόμενες εκδηλώσεις 

Σεπτεμβρίου 2021 - Οκτωβρίου 2021 
Επιλογή ημέρας  
 1.  
  Κοινοβουλευτικές επιτροπές  
  Brussels, Altiero Spinelli, 5G-2 
 2.  
  Κοινοβουλευτικές επιτροπές  
  Brussels, Jòzsef Antall, 2Q2 / 6Q1 
 3.  
  Κοινοβουλευτικές επιτροπές  
  Brussels, Jòzsef Antall, 4Q2 
 4.  
  Κοινοβουλευτικές επιτροπές  
  Brussels, Jòzsef Antall, 6Q1/4Q2 
 5.  
  Κοινοβουλευτικές επιτροπές  
  Brussels, Paul-Henri Spaak, 1A002 / 3C050 
 6.  
  Κοινοβουλευτικές επιτροπές  
  Brussels, Jòzsef Antall, 4Q1 
 7.  
  Κοινοβουλευτικές επιτροπές  
  Brussels, Altiero Spinelli, 3E2 
 8.  
  Κοινοβουλευτικές επιτροπές  
  Brussels, Paul-Henri Spaak, 3C050 
 9.  
  Κοινοβουλευτικές επιτροπές  
  Brussels, Altiero Spinelli, 1G-3 
 10.  
  Κοινοβουλευτικές επιτροπές  
  Brussels, Jòzsef Antall, 4Q1 

Υπηρεσίες συνδρομητικής ενημέρωσης

Επιλέξτε τις ενημερώσεις που θέλετε να λαμβάνετε

       
 

Διαπιστεύσεις των μέσων ενημέρωσης 

Οι δημοσιογράφοι, οι φωτογράφοι και τα ραδιοτηλεοπτικά συνεργεία πρέπει να υποβάλουν αίτηση για διαπίστευση γραπτού Τύπου και/ή ειδική διαπίστευση "οπτικοακουστικών μέσων" προκειμένου να εισέρχονται και εργάζονται στους χώρους του Κοινοβουλίου.

Συχνές ερωτήσεις 

Με ποιον τρόπο εργάζονται οι βουλευτές του ΕΚ, τι μισθό λαμβάνουν και ποιες είναι οι δαπάνες τους; Για να βρείτε απαντήσεις σε αυτές και άλλες συχνές ερωτήσεις σχετικά με το έργο και τις δαπάνες λειτουργίας του Κοινοβουλίου, διαβάστε την ενότητα με "Συχνές Ερωτήσεις".

Επικοινωνία 

Η Υπηρεσία Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαθέτει μια ομάδα υπεύθυνων Τύπου που βοηθά τους δημοσιογράφους και τους παρέχει πληροφορίες για το έργο των επιτροπών και της ολομέλειας και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτές.