Αίθουσα τύπου 

Φίλτρο 

ITRE  
 

Οι επικαιροποιημένοι κανόνες για την επιλογή των ενεργειακών έργων που θα ενισχυθούν με κονδύλια της ΕΕ συμφωνήθηκαν ανεπίσημα με την Σλοβενική Προεδρία του Συμβουλίου, την Τρίτη.

AFCO  
AFET  
AGRI  
BUDG  
CONT  
CULT  
DEVE  
DROI  
ECON  
EMPL  
ENVI  
FEMM  
IMCO  
INTA  
ITRE  
JURI  
LIBE  
PECH  
PETI  
REGI  
SEDE  
TRAN  
 

Ministers are outlining the priorities of the German Presidency of the Council of the EU to parliamentary committees, in a series of meetings.

AFCO  
AFET  
AGRI  
CULT  
DEVE  
ECON  
ENVI  
FEMM  
IMCO  
INTA  
ITRE  
JURI  
LIBE  
PECH  
REGI  
SEDE  
TRAN  
 

Ministers outlined the priorities of the Portuguese Presidency of the Council of the EU to parliamentary committees, in a series of meetings.

AFET  
AGRI  
ANIT  
CULT  
DEVE  
ECON  
ENVI  
FEMM  
IMCO  
INTA  
ITRE  
PECH  
REGI  
TRAN  
 

Ministers outlined the priorities of the Slovenian Presidency of the Council of the EU to parliamentary committees, in a series of meetings.

IMCO  
ITRE  
JURI  
 

The proposed Digital Single Market strategy is needed to build trust in the online world, boost growth and protect the rights of citizens, creators and companies. These were among the first reactions from the chairs of the three committees that will work intensively on today's Commission proposal. This afternoon and tomorrow morning, the Commissioners responsible will visit Parliament to discuss the proposal with MEPs.

AIDA  
IMCO  
INGE  
ITRE  
JURI  
LIBE  
 

Θα συζητηθούν ο αντίκτυπος στους χρήστες των προϊόντων τεχνολογικών κολοσσών και των επιχειρηματικών μοντέλων και πώς οι ψηφιακοί κανόνες της ΕΕ μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοια ζητήματα.

Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα:Επόμενες εκδηλώσεις 

Φεβρουαρίου 2023 
Επιλογή ημέρας  
 1.  
  Κοινοβουλευτικές επιτροπές  
  Brussels, Altiero Spinelli, 1G-3 
 2.  
  Κοινοβουλευτικές επιτροπές  
  Brussels, Jòzsef Antall, 4Q2 
 3.  
  Κοινοβουλευτικές επιτροπές  
  Brussels, Altiero Spinelli, 3G-3 
 4.  
  Κοινοβουλευτικές επιτροπές  
  Brussels, Altiero Spinelli, 1E-2 
 5.  
  Κοινοβουλευτικές επιτροπές  
  Brussels, Paul-Henri Spaak, 1A002 
 6.  
  Κοινοβουλευτικές επιτροπές  
  Brussels, Altiero Spinelli, 3G-2 
 7.  
  Κοινοβουλευτικές επιτροπές  
  Brussels, Altiero Spinelli, 3G-2 
 8.  
  Κοινοβουλευτικές επιτροπές  
  Brussels, Paul-Henri Spaak, 3C050 
 9. Η ατζέντα της Προέδρου  

Υπηρεσίες συνδρομητικής ενημέρωσης

Επιλέξτε τις ενημερώσεις που θέλετε να λαμβάνετε

       
 

Διαπιστεύσεις των μέσων ενημέρωσης 

Οι δημοσιογράφοι, οι φωτογράφοι και τα ραδιοτηλεοπτικά συνεργεία πρέπει να υποβάλουν αίτηση για διαπίστευση γραπτού Τύπου και/ή ειδική διαπίστευση "οπτικοακουστικών μέσων" προκειμένου να εισέρχονται και εργάζονται στους χώρους του Κοινοβουλίου.

Συχνές ερωτήσεις 

Με ποιον τρόπο εργάζονται οι βουλευτές του ΕΚ, τι μισθό λαμβάνουν και ποιες είναι οι δαπάνες τους; Για να βρείτε απαντήσεις σε αυτές και άλλες συχνές ερωτήσεις σχετικά με το έργο και τις δαπάνες λειτουργίας του Κοινοβουλίου, διαβάστε την ενότητα με "Συχνές Ερωτήσεις".

Επικοινωνία 

Η Υπηρεσία Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαθέτει μια ομάδα υπεύθυνων Τύπου που βοηθά τους δημοσιογράφους και τους παρέχει πληροφορίες για το έργο των επιτροπών και της ολομέλειας και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτές.