Briefing (ülevaade) 

 

EP täiskogu uudiskiri — Strasbourg, 13.—16. september 2021