Vilepuhujate kaitse: uued ELi reeglid 

Uute ELi normide eesmärk on tagada parem kaitse isikutele, kes avaldavad töökohas omandatud teavet illegaalsetest tegevustest.

Uute ELi normidega, mille osas saavutati ELi Nõukoguga kokkulepe käesoleva aasta märtsis, luuakse turvalised teavitamiskanalid nii erasektori organisatsioonides kui ka avaliku sektori asutustes, et kaitsta ELi eeskirjade rikkumistest teatavaid isikuid ehk nn vilepuhujaid ähvardamise ja ahistamise ning kättemaksu eest. Samuti luuakse toetusmeetmed, nt tasuta nõustamine.

Skandaalid nagu Luxleaks ja Panama paberid on näidanud, kui olulised on vilepuhujad ELi normide rikkumiste avastamisel.


arutelu: esmaspäeval, 15. aprillil

hääletus: teisipäeval, 16. aprillil

pressikonverents: teisipäeval, 16. aprillil kell 15.00 raportöör Virginie Rozière’ga (S&D, FR)