Valimistesse sekkumine ja väärinfo levik Euroopas 

Teisipäeval algusega kell 15.00 on täiskogul arutelu teemadeks valeuudised ja Euroopa demokraatlikku protsessi sekkumine. Resolutsiooni hääletus toimub neljapäeval.

Parlamendiliikmed arutavad teemasid nagu valimistesse sekkumine ja väärinfo levitamine, mis kujutavad endast ohtu liikmesriikide poliitiliste süsteemide stabiilsusele. EL kaalub, kuidas võidelda küberrünnakute, propagandakampaaniate ja väärinfo levitamisega.

Detsembris 2018 avaldas Euroopa Komisjon tegevuskava väärinfoga võitlemiseks. Käesoleva aasta märtsis võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, kus öeldi, et peamisteks Euroopas leviva väärinfo allikateks on Venemaa, Hiina, Iraan ja Põhja-Korea.

arutelu: teisipäeval, 17. septembril

hääletus: neljapäeval, 19. septembril