Briefing (ülevaade) 

 

EP täiskogu uudiskiri — Strasbourg, 21.—24. oktoober 2019