Briefing (ülevaade) 

 

EP täiskogu uudiskiri — Strasbourg 25.—28. november 2019