Täiskogu uudiskiri 
 

2019.–2024. aasta Euroopa Komisjoni valimine 

Kolmapäeval hääletavad parlamendiliikmed volinike kolleegiumi üle. Enne hääletust tutvustab ametisseastuv Euroopa Komisjoni president von der Leyen oma meeskonda ja programmi.

Parlamendi esimeeste konverents (st president David Sassoli ja fraktsioonide juhid) kuulutas volinike kuulamiste protsessi lõppenuks neljapäeval, 21. novembril. Volinikukandidaatide kuulamised toimusid EP komisjonides 30. septembrist 8. oktoobrini ja 14. novembril.

Parlament kiidab ametisseastuva presidendi ja ELi nõukogu esitatud kandidaatide nimekirja heaks (või lükkab selle tagasi) lihthäälteenamusega nimelise hääletuse teel kolmapäeval kell 12.00.

Hääletus toimub pärast seda, kui Euroopa Komisjoni ametisseastuv president von der Leyen tutvustab oma meeskonda ja programmi ning sellele järgnevat arutelu Euroopa Parlamendi liikmetega.

Kui uus Euroopa Komisjon osutub valituks, alustab ta ametlikult oma ülesannete täitmist 1. detsembril 2019.

Pressikonverents Parlamendi presidendi David Sassoli ja ametisseastuva Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga toimub kolmapäeval kell 13.30

arutelu: kolmapäev, 27. november

hääletus: kolmapäev, 27. november