Täiskogu uudiskiri 
 

Naistevastase vägivalla lõpetamine: ELi ühinemine Istanbuli konventsiooniga 

Euroopa Parlamendi liikmed arutavad esmaspäeval Istanbuli konventsiooni ja teisi soolise vägivalla vastu võitlemise meetmeid ning hääletavad selleteemalist resolutsiooni neljapäeval.

Esmaspäeval, 25. novembril, rahvusvahelisel naistevastase vägivalla kaotamise päeval toimub täiskogul arutelu ELi ühinemise üle Istanbuli konventsiooniga. Suure tõenäosusega nõuavad parlamendiliikmed, et liikmesriigid, kes ei ole veel konventsiooni ratifitseerinud, teeksid seda viivitamata ning võtaksid kasutusele kõik vajalikud seadusandlikud ja poliitilised meetmed, et lõpetada naiste- ja tütarlaste vastane vägivald.

Selle rahvusvahelise päeva tähistamiseks valgustatakse Euroopa Parlamendi hoone Strasbourgis esmaspäeval oranži värvi valgusega.


Taustteave

Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon, mida tuntakse ka Istanbuli konventsioonina, on esimene õiguslikult siduv rahvusvaheline õigusakt selles küsimuses. Sellega luuakse terviklik meetmete raamistik sellise vägivalla ennetamiseks, ohvrite toetamiseks ja toimepanijate karistamiseks.

Kuigi EL allkirjastas konventsiooni 13. juunil 2017, ei ole seitse liikmesriiki — Bulgaaria, Tšehhi, Ungari, Leedu, Läti, Slovakkia ja Ühendkuningriik — seda veel ratifitseerinud.


arutelu: esmaspäeval, 25. novembril

hääletus: neljapäeval, 28. novembril