Valitud keel: ET - eesti keel  

ELi kodanikke kaasav Euroopa tuleviku konverents 

Parlament alustab tööd Euroopa tulevikku puudutava konverentsi ettevalmistamisega.

Pärast kolmapäeva hommikul toimuvat arutelu nõukogu eesistuja Charles Micheli ja komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga hääletab parlament keskpäeval resolutsiooni, milles esitatakse parlamendi nägemus eelseisvast Euroopa tulevikku käsitlevast konverentsist.


Parlamendiliikmed soovivad, et kodanike hääl oleks kesksel kohal aruteludes kuidas lahendada sise- ja välisprobleeme, mida ei olnud Lissaboni lepingu jõustumise ajal ette nähtud. Konverents peaks algama 2020. aastal ja kestma kaks aastat.


Resolutsiooni eelnõus rõhutatakse, et ELi prioriteetide määratlemisse tuleb kaasata erineva taustaga kodanikud, kodanikuühiskonna esindajad ja sidusrühmad Euroopa, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Konverentsi tulemuseks võib olla aluslepingute läbivaatamine ja alalise kodanike osalemismehhanismi loomine.