Valitud keel: ET - eesti keel  

Euroopa Parlamendi liikmed arutavad Euroopa rohelise kokkuleppe rahastamist  

Enne rohelise kokkuleppe resolutsiooni hääletamist arutavad parlamendiliikmed ettepanekuid, mille eesmärk on aidata ELi kogukondadel minna edukalt üle vähese CO-heitega majandusele.

Komisjon tutvustab kauaoodatud seadusandlikke ettepanekuid õiglase ülemineku mehhanismi ja fondi kohta teisipäeval kell 15.00.


Eeldatavasti toetavad parlamendiliikmed eesmärki saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus ning kordavad üleskutset vaadata läbi ELi 2030. aasta heitkoguste vähendamise eesmärgid enne ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni kliimakonverentsi, mis toimub 2020. aasta detsembris Glasgows.