Valitud keel: ET - eesti keel  

Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine: Parlament nõuab siduvate eesmärkide seadmist  

Ülemaailmsel bioloogilise mitmekesisuse konverentsil (COP 15) tuleks leppida kokku õiguslikult siduvates eesmärkides, ütlevad parlamendiliikmed neljapäeval hääletatavas resolutsioonis.

Resolutsiooni eelnõus öeldakse, et ÜRO 2020. aasta konverents peaks aitama teha lõpu praeguse bioloogilise mitmekesisuse vähenemise trajektoorile.


ELi kutsutakse üles näitama eeskuju, näiteks tagades, et 2030. aastaks moodustaks looduslikud alad 30 % ELi territooriumist, ning et bioloogilise mitmekesisuse eesmärke võetaks arvesse kõigis ELi poliitikavaldkondades. Samuti soovivad parlamendiliikmed, et bioloogilise mitmekesisuse parandamiseks tehtavate jõupingutuste toetamiseks eraldataks vähemalt 10 % ELi pikaajalisest eelarvest.


Taust


ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsioon jõustus 29. detsembril 1993. Euroopa Parlamendi delegatsioon osaleb oma 15. koosolekul 19. oktoobrist kuni 1. novembrini 2020 Kunmingis, Hiinas.

arutelu: kolmapäeval, 15. jaanuaril

hääletus: neljapäeval, 16. jaanuaril