Valitud keel: ET - eesti keel  

Ungari ja Poola: Parlament annab hinnangu artikli 7 kohaste menetluste edenemisele 

Neljapäeval võtab parlament vastu resolutsiooni, kus antakse hinnang ELi ministrite edusammudele selle kindlakstegemisel, kas õigusriigi põhimõte Ungaris ja Poolas on ohus.

2018. aasta septembris taotles parlament, et nõukogu astuks samme, et Ungari ametiasutused ei rikuks ELi põhiväärtusi. Euroopa Parlamendi liikmed olid peamiselt mures kohtusüsteemi sõltumatuse, sõnavabaduse, korruptsiooni, vähemuste õiguste ning rändajate ja pagulaste olukorra pärast.


Poola puhul taotles Euroopa Komisjon 2017. aasta detsembris ELi meetmete võtmist, pidades silmas tajutavaid ohte kohtusüsteemi sõltumatusele.


Euroopa Liidu lepingu artikli 7 alusel võib ELi Nõukogu otsustada, et on oht, et mõni liikmesriik rikub oluliselt ELi põhiväärtusi. Enne seda kuulavad ministrid ära riigi ametiasutuste seisukohad.


ELi ministrid on pidanud Ungari valitsusega kaks kuulamist: 2019. aasta septembris ja detsembris. Parlamendiliikmed on korduvalt avaldanud kahetsust, et neid ei kaasata ametlikult nendesse aruteludesse. Poola ametiasutused on end nõukogu ees 2018. aasta juunist detsembrini kolmel korral kaitsnud.


Hilisemas etapis võib Euroopa Ülemkogu ühehäälselt ja parlamendi nõusolekul otsustada, et õigusriigi põhimõtet, demokraatiat ja põhiõigusi on tõsiselt ja jätkuvalt rikutud. See võib lõpuks kaasa tuua sanktsioonide kohaldamise, näiteks hääleõiguse peatamise nõukogus