Valitud keel: ET - eesti keel  

Brexit: Parlament väljendab muret kodanike õiguste üle 

Kolmapäeval hääletusele pandavas resolutsioonis väljendavad parlamendiliikmed muret selle üle, kuidas Ühendkuningriigi ja EL 27 valitsused hakkavad kodanike õigusi pärast Brexitit haldama.

Euroopa Parlament arutab ja hääletab resolutsiooni, mis käsitleb küsimusi, millega Ühendkuningriigis elavad ELi kodanikud ja ELis elavad Ühendkuningriigi kodanikud võivad kokku puutuda, kui Ühendkuningriik lahkub EList.


Resolutsiooni eelnõus rõhutatakse, et väljaastumisleping sisaldab õiglaseid ja tasakaalustatud sätteid kodanike õiguste kaitsmiseks üleminekuperioodil ja pärast seda. Parlamendiliikmed rõhutavad, et lepingu sätete põhjalik rakendamine on väga oluline, et kaitsta Brexitist mõjutatud inimesi, nende perekondi ja nende sotsiaalkindlustusõigusi.


Jõustumiseks peab Euroopa Parlament Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelise väljaastumislepingu lihthäälteenamusega heaks kiitma (Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõige 2). Parlament hääletab väljaastumislepingu üle pärast seda, kui ratifitseerimisprotsess Ühendkuningriigis on lõpule viidud.

arutelu: teisipäeval 14. jaanuaril

hääletus: kolmapäev, 15. jaanuaril