Valitud keel: ET - eesti keel  

Soolise palgalõhe kaotamine ELis 

Parlamendiliikmed arutavad esmaspäeval võimalikke meetmeid soolise palgalõhe kaotamiseks ning tõenäoliselt kutsuvad komisjoni üles tegema ettepanekuid õiguslikult siduvate meetmete kohta.

Oma poliitilistes suunistes aastateks 2019-2024 võttis komisjoni president Ursula von der Leyen kohustuse kaotada tulevase soolise võrdõiguslikkuse strateegia raames sooline palgalõhe. Lisaks teatas uus võrdõiguslikkuse volinik Helena Dalli meetmetest, mille eesmärk on kehtestada praeguse komisjoni esimese 100 päeva jooksul õiguslikult siduvad tasustamise läbipaistvuse meetmed.


Kuigi võrdse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõte on sätestatud ELi lepingus, on sooline palgalõhe ELis endiselt 16 %, kusjuures liikmesriikide vahel on suured erinevused. Olukord halveneb veelgi, kui naised pensionile jäävad: nende pension on meeste omast umbes 40 % väiksem.


Arutelu kokku võttev resolutsioon pannakse hääletusele jaanuari teisel istungjärgul (29.–30. jaanuar).