Valitud keel: ET - eesti keel  

Muud päevakorrapunktid 

Lisaks tuleb arutlusele:

 • Parlament arutab tulekahjudega seotud hädaolukorda Austraalias, esmaspäeval
 • Jordaania kuninga Abdullah II pöördumine Euroopa Parlamendi liikmete poole,kolmapäeval
 • Kodutus Euroopas, arutelu esmaspäeval
 • Sotsiaalne Euroopa, arutelu teisipäeval
 • Mobiiltelefonide ühise laadija loomine, arutelu esmaspäeval
 • Võitlus piiriülese kuritegevusega ja selle mõju vabale liikumisele ELis, arutelu esmaspäeval
 • ELi välispoliitika, kaitse ja inimõiguste läbivaatamine koos Josep Borrelliga, arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
 • Euroopa Ombudsmani tegevus 2018. aastal, arutelu kolmapäeval,
 • resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Liibüa konflikt, arutelu teisipäeval
 • Venezuela kriis, arutelu teisipäeval, resolutsioonihääletus neljapäeval
 • Euroopa Parlamendi komisjonide arvuline koosseis, hääletus kolmapäeval
 • Komitoloogiamenetluse reform, arutelu kolmapäeval
 • Ühine käibemaksusüsteem VKEdele, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • 3D ebaseaduslike esemete trükkimine, arutelu neljapäeval